DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


 Yaşamda Anlam: Keşif, İcat Ya Da Her İkisi?

Meaning in/of Life: Discovery, Invention or Both?

Pinar Dursun1, Pinar Alyağut2


Özet:
Son zamanlarda, yaşamın anlamı ya da yaşamda anlam hakkında sonsuz sorular, özellikle pozitif psikolojinin katkısı içinde, giderek artan bir teorik araştırma konusu haline gelmiştir. Araştırma bulguları, yaşamdaki anlamın deneyimlenmesinin psikolojik sağlamlık, iyi oluş ve sağlığa önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bazı insanlar, yaşamlarında bir anlam olsa bile, daha fazlasını aramakta tereddüt etmezken, bazı insanlar ise bu soruyu akıllarına bile getirmezler. Bu makalede, amacımız anlamlı yaşamın bir keşif veya bir buluş yoluyla, önde gelen iki perspektif (Frankl ve Baumeister) ve yakın zamanda yapılan ampirik bulgularla elde edilip edilemeyeceğini tartışmaktır. İlk olarak, Frankl her halükarda, bireyin onurunu korumaya çalışması ve acı çekerken bile daha derin bir anlam keşfetmesi gerektiğine inanıyordu. Öte yandan Baumeister, kişiden bağımsız olarak hayatta gizli veya geniş bir anlam olmadığını ileri sürmüştür. Anlam, sadece birey tarafından kültürün sunduğu dört kriterin karşılanmasıyla inşa edilebilir. Bununla birlikte, son ampirik araştırmalar, özellikle travma ile psikolojik sağlamlık ile ilgili olarak hem keşif hem de buluş süreçlerini içeren bu sistemlerin etkileşimi yoluyla anlamlı bir yaşama ulaşılabileceğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, yaşamın anlamı “ya hep ya hiç” ile karakterize değil, onu yerine bir “derece” meselesidir ve Yaşamın inşası ya da keşfi birbirini tamamlayan süreçlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yaşamda Anlam, Yaşamın Anlamı, Anlam, Logoterapi, Varoluşçu Psikoloji

1Assistant Professor, Afyon Kocatepe University, Department of Psychology Afyonkarahisar, Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-1451-0998

2Research Assistant, Afyon Kocatepe University, Department of Philosophy, Afyonkarahisar, Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-9903-9831

Address of correspondence/Yazışma adresi: Afyon Kocatepe University, Art & Science Faculty, Department of Psychology, 03200, Afyonkarahisar, Turkey. E.mail: pdursun@aku.edu.tr 

Date of Received/Geliş Tarihi: 10.05.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 14.07.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 25.07.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 25.07.2020

Citing/Referans Gösterimi: Citing/ Referans Gösterimi: Dursun, P., Alyağut, P. (2020). Meaning in/of Life: Discovery, Invention or Both?. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): xx-xx


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).