Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.09


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Vücut Geliştiren Erkeklerin TAT ve Rorschach Tepkilerinin Olgu Düzeyinde İncelenmesi

Case-level Investigation of TAT and Rorschach Responses of Male Bodybuilders

 

Bingül Harmancı1

Özet:

Vücut geliştime kaslı görünüş, güç, performans, dayanıklılık gibi erkeklikle özdeşleşen birçok özelliğe sahiptir. Bu çalışmanın amacı erkeklerin bedenleri aracılığı ile vücut geliştirerek yeniden inşa ettikleri bedenleri aracılığı ile erkekliği nasıl yapılandırdığını, bu kişilerin beden imgeleri ve narsisistik kişilik yapılanmalarının ve pre-Ödipal baba tasarımları psişik açıdan değerlendirilmesidir. Araştırma KKTC’de ergenlik döneminden itibaren aktif olarak vücut geliştirme sporu ile uğraşan gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden erkek olgularla yürütülmüştür. Araştırmaya katılan olgulara araştırmacı tarafından oluşturulan yarı-yapılandırılmış görüşme formu, Rorschach ve TAT uygulanmıştır. Çalışma bulguları, olguların test materyalini kendi bütünlüğü içinde algılamalarındaki yetersizlik, kendilik imgeleri ile ilgili eksikliklerini düşündürmektedir. Olguların özdeşimlerinin immature ve savunmacı tarzda olduğu, ayrılık kaygısı ile baş edemedikleri temel bulgular arasında sayılabilir. Olgular babayı korkunç ya da pasif olduğuna gönderme yaparak tanımlamıştır. Olguların TAT öyküleri genel olarak incelendiğinde, nesne ilişkilerinde sorun yaşadıkları ayrıca narsisistik yatırımlarının olumsuz olduğu dikkat çekici bulgular arasındadır. Olguların, ödipal üçgeni kuramadıkları, kadın ve erkek arasında ilişiki kurmakta güçlük yaşadıkları temel bulgular arasındadır. Sonuç olarak vücut geliştiren her iki erkek olgunun Rorschach ve TAT’ne vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde yetişkin kişilerden farklı olarak özdeşimlerinin çocuksu ve savunmacı tarzda olduğu, baba ile özdeşim kurulamadığını, erkeksi özdeşimler konusunda sorun yaşadıklarını, ayrılık kaygısı ile baş edemedikleri, narsisistik yatırımlarının olumsuz olduğu, anneyi baskı yapan, kontrol eden bir kişi olarak tanımlamış oldukları dikkat çekicidir. Daha sonraki benzer çalışmalarda kadın vücut geliştiricilerin de örnekleme dahil edilmesinin, vücut geliştiren kadınlar açısından yeni bir beden inşa etmenin onlar için ne anlam ifade ettiğini ayrıca bedenleriyle ilgili algılarını da ortaya koyabileciği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkeklik, Vücut Geliştirme, Narsisistik Özellik, TAT, Rorschach


* This study is produced from from Dr Bingül Harmanci’s PhD thesis written at Near East University Institute of Social Sciences under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Zihniye Okray”

 

1PhD, Near East University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Nicosia-TRNC, bingul.subasi@neu.edu.tr, Orcid; 0000-0003-3633-622X

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Bingül Subaşı, Near East University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Nicosia-TRNC,  E-mail: bingul.subasi@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 01.12.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.03.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 29.04.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Harmancı, B. (2023). Investigation of TAT and Rorschach Responses of Male Bodybuilders, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 173-179


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/