ÜCRET POLİTİKASI

 

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için Makale İşlem Ücreti (MİÜ) almaktadır. MİÜ, makale hakem değerlendirme sürecine girmeden önce ödenecektir. Makale başvurusu yapıldıktan sonra, dergi editörlüğünün intihal ve ön değerlendirme sonucu olumlu olursa, makale hakem değerlendirme sürecine başlamadan önce MİÜ ödemesi yapılacaktır. Yazarların MİÜ ödemek için editörlükten bilgilendirme maili yapılmaktadır. Hakem değerlendirme süreci MİÜ ödendikten sonra başlamaktadır. Bilgilendirme maili gelmeden önce kesinlikle ücret ödemesi yapılmamaktadır. MİÜ ödemesi sonrasında makalenin hakem değerlendirme süreci başlamaktadır. Bu süreçte editörlük tarafından yazarlara bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. 

“Makale İşlem Ücreti” (Article Processing Charge – APC) akademik / bilimsel makalelerin yayımlanması ve açık erişime sunulması için geliştirilen bir modelidir. Bu ücret; değerlendirilmek ve yayımlanmak üzere dergiye gönderilen bir makale ile ilgili süreçte gerçekleştirilen işlemler (hakemlik, editörlük, yazım ve imla kontrolü) ve sonrasında sürekli yayında tutulan ve okuyuculara ücretsiz sunulan (açık erişim) makale için yazarın yayıncıya ödediği ücret olarak da ifade edilebilir.

Bir yazar makale ücreti ödediğinde Altın Yol (Gold Open Access) diye adlandırılan modele göre makalesi Açık Erişim olmaktadır. Bu modele göre okuyucudan alınması gereken ücret açık erişim sebebiyle yazardan karşılanmaktadır.

Ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar kapsamında Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi Doçentlik Başvurularındaki beyannamede kullanılabilir. Karar gereği Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi,Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale işlem ücreti (APC) alan dergiolduğundan, Yağmacı/şaibeli sınıfına girmemektedir. Daha fazla bilgi için BURAYI tıklayınız ve Madde 44. okuyunuz. 

Yine Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararında “WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler” kriteriyle belirtilen kapsamdaki dergilerin yağmacı/şaibeli sınıfına girmeyeceğini belirtmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü yayın organıdır. Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 04.04.2005 tarihinde 339/05 numarası ile Özel Eğitim ve Öğretim Kurumu Açma izni olan ve ayrıca 11 Temmuz 2005 tarihinden itibaren KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Öğretime Başlama izni onaylanmış bilimsel bir eğitim kurumu ve Enstitüdür. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi YÖK tarafından tanımlanan Enstitü ve Bilimsel bir eğitim Kurumu olma kapsamında “yağmacı/şaibeli” sınıfına girmemektedir. 

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi Altın Yol Açık Erişim modeline göre makalelerini yayınlamaktadır.