Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.24


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Stroop Etkisinin Nörobilişsel Açıdan İncelenmesi

Neurocognitive Investigation of the Stroop Effect

 

Fatih Bal


Özet:

Stroop Renk ve Kelime Testi (SCWT), belirli bir uyaran özelliğinin işlenmesi, Stroop Etkisi olarak bilinen ikinci bir uyaran özelliğinin aynı anda işlenmesini engellediğinde ortaya çıkan bilişsel müdahaleyi engelleme yeteneğini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir nöropsikolojik testtir. Stroop etkisinin popülaritesinin iki nedeni öne sürülmektedir. İstatistiksel olarak güvenilir etkisine rağmen etki için yeterli bir açıklamanın olmamasıdır. Bu çalışmanın amacı, Stroop etkisinin nörobilişsel açıdan incelenmesidir. Alan yazına bakıldığında daha çok deneysel ve istatistiki araştırmalara rastlanmaktadır. Stroop etkisinin nörobilişsel etkileri bulunmamaktadır hipotezi doğrultusunda araştırmada veri toplama yolu olarak, “belge tarama- literatür tarama” yönteminden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stroop Etkisi, Nörobiliş, Nöropsikoloji


PhD., Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, Sakarya University, Sakarya-Turkey, Orcid İd: 0000-0002-9974-2033

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, Sakarya University, Sakarya-Turkey, E-mail: fatihbal@sakarya.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 30.07.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.08.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 31.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Bal, F.  (2021). Neurocognitive Investigation of The Stroop Effect, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 223-228


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/