Editörden

Mehmet Çakıcı

>Özet     >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.23.03

Orjinal Makaleler

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Affetmeye Etkisi: Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü ile Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Neslihan Nur Pehlivan1, Hamit Coşkun2

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.01     >XML        >HTML


COVID-19 Pandemi Sürecinde Algılanan Sosyal Destek ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Haydeh Faraji1, Dilara Karakoç2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.02     >XML        >HTML


Covid-19 Döneminde KKTC’de Ev Kadını Olmak: Travma Sonrası Büyüme, Kendini Açma ve Algılanan Sosyal Destek

Cemile Kurtoğlu1, Füsun Gökkaya2

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.03     >XML        >HTML


Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Toplumsal Cinsiyet, KOVİD-19 Yüklemeleri ve KOVİD-19 Fobisi ile İlişkisi

Aysel Gürel Kayaoğlu1

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.04     >XML        >HTML


Dürtüsellik, Utanç ve Kumar Oynama Şiddeti İlişkisinde Benlik Saygısının Aracı Rolü

Fulya Çavuş1, Umut Çıvgın2, Elçin Yorulmaz3

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.05     >XML        >HTML


Şanlıurfa Örnekleminde Depresif Belirtiler ve Anksiyete Yaygınlığının COVİD-19 ve Psikolojik Dayanıklılık ile İlişkisinin İncelenmesi

Asra Babayiğit1, Edanur Erdem2

>Özet     >PDF      >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.06     >XML        >HTML


KOAH Popülasyonunda Koronavirüs Kaygısının Sosyodemografik Değişkenler açısından İncelenmesi

Fadime Tülücü1, Ayşe Reyhan Boğar2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.07     >XML        >HTML


Derlemeler

İşyerinde Karanlık Üçlünün Çıktıları: Organizasyonun Sonuçları Yönetmedeki Rolü

Vaishali Choudhary1, Shadab Ahmad Ansari2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.08     >XML        >HTML


Doğal Afetler ve Ruh Sağlığı İlişkisi

Arzu Bulut1

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.09         >XML        >HTML


Online Oyun Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözümler Üzerine Bir Literatür Taraması

Melis Karakuş1, Emre Vadi Balcı2, Salih Tiryaki3

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.10     >XML        >HTML