Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.08


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Sigarayı bıraktırmak için cep telefonu tabanlı farkındalık müdahaleleri: Randomize kontrollü bir çalışma

Cell phone-based mindfulness interventions for smoking cessation: Randominised control study

 

Fadime Tülücü1


Özet:

Bu çalışmada telefonda kısa mesajlar göndererek sigara bıraktırma müdahalesi incelenmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak; bir  gruba, mutlu yaşam için motivasyonu yüksek tutacak farkındalık temelli mesajlar, diğer gruba ise sigaranın zararlarına dikkat çeken farkındalık temelli mesajlar gönderilmiştir. Çalışma evreni sigara kullanıcılarından oluşmaktadır (n=286). Örneklem polikliniğe farklı sebeplerle başvuran, bir yıldan uzun süredir sigara kullanan, demografik verileri ve sigara ilişkili özellikleri birbirine benzer olan olgularla oluşturulmuştur. Sigarayı bırakma motivasyonlarına bakılmamıştır. Katılımcılar rastgele olarak 2 gruba ayrılmıştır. Her gün Grup 1’e (n=146) sigaradan bahsetmeyen 3 motivasyon mesajı, Grup 2’ye (n=140) sigaranın zararları ile ilgili 3 mesaj gönderilmiştir. Bu yöntemin sigara bırakma müdahalesindeki etkisi değerlendirilmiştir. Birinci ay Grup 1’de sigarayı bırakma oranı daha yüksek olmuştur (p= .001). Ancak diğer aylarda ve toplamda anlamlı fark bulunmamıştır (p> .05). Yoksunluk ve tereddüt yaşayanlar Grup 2’de yüksek bulunmuştur (p= .002). Grup 1’de kilo alma endişesi  daha yüksek  görülmüştür (p= .003). Telefonla farkındalık mesajları, kişilerin sigarayı bırakma kararı vermesini sağlar. Böylece polikliniktekine benzer sonuçlar almak ve daha geniş kitlelere ulaşmak mümkündür. Motivasyon mesajları, daha hızlı karar ve daha az yoksunluk şikayetleri oluşturmaktadır. Bu yöntem ile sigarayı bırakmak istemeyen kişiler motive edilebilir. Farkındalık temelli mesajların etkisi en çok ilk ayda görülür.

Anahtar Kelimeler: Sigarayı bıraktırma, cep telefonu mesajı, farkındalık, motivasyon


1PhD, Near East University, Department of Thoracic Diseases, Nicosia – TRNC, fadime.tulucu@med.neu.edu.tr, Orcid Id:  0000-0001-9874-1461

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Near East University, Department of Thoracic Diseases, Nicosia – TRNC, E-mail: fadime.tulucu@med.neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 10.06.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 17.09.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 30.09.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Tulucu, F.  (2022). Cell phone-based mindfulness interventions for smoking cessation: Randominised control study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 370-377


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/