Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.11


REVIEW ARTICLE / DERLEME YAZISI


Romantik İlişkiler İçinde  Özgün Bağlantılar Geliştirmede Kırılganlığın Kilit Rolü

The Key Role of Vulnerability in Developing Authentic Connections in Romantic Relationships

 

Akshita Bakshi1, Shadab Ahmad Ansari2


Özet:

Yakın zamanda görülen ilişki dinamikleri arasında, gelişen fikirsel nüanslarının anlaşılması koşuluyla, Kırılganlık, ilişkileri gerçekleştirmenin güçlü bir temel yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, kırılganlığın özgün ilişkiler kurmada oynadığı rolü anlamaya ışık tutmaktadır. Makale, ilişkileri etkileyen unsurların her köşesine ve ince noktalarına dokunarak kavramı derinlemesine araştırmaktadır. Şimdiye kadar bu alanda yapılan bazı çalışmalar olmakla beraber mevcut literatürü anlama, yeni bakış açıları ortaya koyarak, ileride yapılacak araştırmalarda ortaya çıkabilecek boşlukların kapatılmasını sağlamaya yönelik rehberlik sağlayacaktır. Çok sayıda değerlendirme ve değerlendirme yapıldı, yani. kendini açma, çatışma çözme, tepki etkisi, benlik ve ilişkiler modelleri/teorileri, eş desteği, toplumsal etki ve yakınlık. Derinlemesine çalışmalar ve mevcut verilerin analizlerinden sonra, bileşenlerinde parça parça alakalı olmasına rağmen, bir bütün olarak kırılganlık konusunda sınırlı bir anlayışın olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, kırılganlığın doğasını ve birbiriyle ilişkili endişeleri anlama konusunda ayrıntılı araştırmaların eksikliği olduğu görülmektedir. Kırılganlığın çiftler arasında duygusal özgürlük ve yakınlık yaratmada bir fırsat olarak ele alındığı bu makalede ilişkiler üzerindeki etkisi sonuçlarıyla tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, Özdeğer, Sevgi, Özgünlük, Duygusal Yakınlık, İletişim


1PhD., Galgotias University, Department of Psychology, Uttar Pradesh-India, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0003-1006-1336

2Assistant Prof., Galgotias University, Department of Psychology Uttar Pradesh-India, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0002-1831-9912

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Akshita Bakshi, Department of Psychology, School of Liberal Arts (SLA), Galgotias University, Plot No.2, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, E-mail: akshitabakshi21@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 05.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 17.11.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Bakshi, A. & Ansari, S. A. (2022). The Key Role of Vulnerability in Developing Authentic Connections in Romantic Relationships., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 103-109


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/