Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.20.03.24


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Psikolojik Danışma Uygulamalarında Post Modern Bakış Açısı: Çevrimiçi Psikolojik Danışma

Postmodern Perspective in Psychological Counseling Practices:  Online Psychological Counselling

 Melih Burak Özdemir1, Yaşar Barut2


Özet:

Türkiye’de uygulanan psikolojik danışma hizmetleri için yeni bir çalışma alanı olarak çevrimiçi psikolojik danışma uygulamalarının ne olduğu, nasıl olması gerektiği, olumlu ve olumsuz tarafları, tarihçesi, yurtiçi ve yurt dışında çevrimiçi psikolojik danışmanın nasıl uygulandığı bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Çevrimiçi psikolojik danışma konusunda standartların ve etik ilkelerinin neler olmasıyla ilgili az sayıda çalışma olmasına rağmen, internet üzerinden bu hizmetin oldukça yoğun bir şekilde verildiği görülebilir. Google’a ‘çevrimiçi psikolojik danışma’ yazıldığında çok fazla sonuçla karşılaşılması olasıdır. Bu açıdan uygulamada giderek ivme kazanan çevrimiçi psikolojik danışma uygulamaları için standartların ve etik ilkelerin, uzman eğitiminin, hangi durum ve şartlarda çevrimiçi psikolojik danışmanın uygulanabileceği konuların netleştirilmesi önemlidir. Günümüzde psikolojik danışma alanında farklı sebeplerle danışanlarla yüz yüze görüşmelerin mümkün olmadığı durumlarda, danışanlara veya psikolojik danışmanlara ulaşmanın ve iletişim kurmanın yöntem ve teknikleri araştırılmaktadır. Çevrimiçi psikolojik danışma, Türkiye’de üniversitelerce psikolojik danışman eğitiminin ihmal edilen yönü de oluşturmaktadır. Bu hizmeti verecek kişilerin yetkin olması, alanda söz sahibi meslek örgütlerince uygulama standart ve etik kodlarının belirlenmesi önemlidir. Çevrimiçi psikolojik danışma hizmetinin sunulmasıyla ilgili ülkemizde çok az çalışma vardır fakat mevcut çalışmalar çevrimiçi psikolojik danışmanın ülkemizdeki durumunu görmek adına değerlidir. Türkiye için yeni bir alan olarak çevrimiçi danışmanlığın emekleme aşamasında olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Psikolojik Danışma, Standart ve Etik İlke, Uzman Eğitimi

 

1European University of Lefke, Lefke, Cyprus Psychological Counseling and Guidance Phd. Student, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0001-7016-0745
2Associate Professor, On dokuz Mayıs University, İzmir, Turkey, Faculty of Health Sciences, Head of Child Development Department, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0002-5027-2536
Address of Correspondence/Yazışma Adresi: European University of Lefke, Gemikonağı, Lefke 99770, Cyprus Psychological Counseling and Guidance Phd. Student, E-mail: mlhbrk52@hotmail.com
Date of Received/Geliş Tarihi: 23.09.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 05.11.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 17.11.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.11.2020
Citing/Referans Gösterimi: Özdemir, B.M., Barut, Y. (2020). Postmodern Perspective in Psychological Counselling Practices: Online Psychological Counselling., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 192-99.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).