Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.1


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Psikiyatrik Bozuklukların Psikososyal Yönü

Psychosocial Aspect of Psychiatric Disorders

 

Müne Aktay1, Gökben Hızlı Sayar1


Özet:

Psikiyatrik bozukluklar biyolojik, genetik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ve karşılıklı etkileşimleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hastalıkların oluşumunda etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi tedavi açısından önem taşımaktadır. Stresli yaşam olayları, çocukluk çağı travmaları, aile içi sorunlar, çatışmalar ve kayıplar ruhsal hastalıkların başlamasında etkisi olan önemli psikososyal faktörlerdir. Bu çalışmada psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında önemli bir role sahip olan psikososyal etkenler incelenmektedir. Psikiyatrik bozuklukların tanımlamaları yapılarak hastalığın oluşmasında hangi psikososyal faktörlerin payı olduğu literatürdeki çalışmaların sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları olumsuz yaşam olaylarının ve psikolojik nedenlerin ruhsal hastalıkların gelişiminde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Psikiyatrik bozuklukların oluşmasının önlemesi veya tedavinin başarılı olması için psikososyal faktörler dikkate alınarak bu alandaki problemler çözüme kavuşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik bozukluk, Psikososyal Faktör, Stres

 

1 MSc., Psychology Department, Phd Student, Üsküdar University, İstanbul-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0001-8688-5564

1 Prof. Dr., Psychology Department, Institute of Social Sciences, Üsküdar University, İstanbul-Turkey,. Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0002-2514-5682

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Psychology Department, Phd Student, Üsküdar University, İstanbul-Turkey, E-mail: muneaktay@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 22.06.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 22.11.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.02.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.03.2021

Citing/Referans Gösterimi: Aktay, M., Sayar Hızlı, G.  (2021). Psychosocial Aspect of Psychiatric Disorders., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(1): 48-55


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).