Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.23.3.10


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Online Oyun Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözümler Üzerine Bir Literatür Taraması

Online Game Addiction: A Literature Review on Problems and Solutions

Melis Karakuş1, Emre Vadi Balcı2, Salih Tiryaki3

Özet:

Online oyun bağımlılığı günümüz teknolojik dünyasının en büyük psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimine paralel olarak oyun sektörünün de değişmesi ve online oyunların yaş sınırı olmadan herkese hitap etmesi, beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bunların başında ise online oyun bağımlılığı gelmektedir. Online oyun bağımlılığı içerisinde çeşitli değişkenleri barındıran, kesin teşhisin konulmasının oldukça zor olduğu bir süreci ifade etmektedir. Online oyun bağımlılığını anlamak, içerisinde yatan çeşitli değişkenleri ortaya koyabilmek için birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmada literatür taraması araştırma yöntemiyle var olan çalışmalar taranmış, sorunlar ve sonuçlar göz önünde bulundurularak çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: online oyun bağımlılığı, davranışsal bağımlılık, internet bağımlılığı


1PhD candidate, Selcuk University, Social Sciences Institute, Konya-Turkey, meliskarakus03@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-5758-7792

2Assoc. Prof., Usak University, Faculty of Communication, Department of Journalism, Uşak-Turkey, emre.vadi@usak.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0002-9687-0849

3Assoc. Prof. Dr., Selcuk University, Faculty of Communication, Department of Journalism, Konya-Turkey, salih.tiryaki@selcuk.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0002-0966-3359

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Melis Karakuş, Selcuk University, Social Sciences Institute, Konya-Turkey, Email: meliskarakus03@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 20.02.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 26.08.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 06.09.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2023

Citing/Referans Gösterimi: Karakuş, M., Balcı, E. & Tiryaki, S. (2023). Online Game Addiction: A Literature Review on Problems and Solutions, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 274-279


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/