Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.04


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Öğretmenlerin Ruh Sağlığı için Felsefe Oluşturma ve Eylem Planı Stratejileri

Profiling and action plan strategies for teachers’ mental health

 

Rahmat Aziz1, Retno Mangestuti2

Özet:

Öğretmenlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için iyi bir ruh sağlığı gereklidir. Bu çalışma, olumlu ve olumsuz yaklaşımları kullanarak, 928 ilk ve ortaöğretim eğitimcisinin ruh sağlığının profilini çıkarmaktadır. Veri toplamak için yerleşik ruh sağlığı ölçekleri kullanılmış ve analiz kümeleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar dört farklı öğretmen ruh sağlığı profili ortaya koymaktadır: yüksek ruh sağlığı, yüksek ruhsal hastalık, düşük ruh sağlığı ve düşük ruhsal hastalık. Ayrıca bulgular, dört profil içindeki öğretmenlere farklı muamele edilmesi gerektiğini göstermektedir. Örneğin, rehberlik ve danışmanlık ruh sağlığı profiline bağlı olarak değişebilir. Bu çalışma, gelecekteki araştırmalarda yüksek ve düşük ruh sağlığı ile ilişkili değişkenler (psikolojik iyi oluş ve psikolojik sıkıntı) test edilerek genişletilebilir.

Anahtar Kelimeler: çift faktörlü modeller, profilleme, öğretmenlerin ruh sağlığı, psikolojik sıkıntı, psikolojik iyi oluş


1PhD, Maulana Malik Ibrahim Malang University Department of Psychology, Faculty of Psychology, East Java- Indonesia, azira@uin-malang.ac.id, Orcid; 0000-0002-1094-0501

2PhD, Maulana Malik Ibrahim Malang University Department of Psychology, Faculty of Psychology, East Java- Indonesia, mangestuti@uin-malang.ac.id, Orcid; 0000-0002-5662-3931

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Rahmat Aziz, Maulana Malik Ibrahim Malang University Department of Psychology, Faculty of Psychology, East Java- Indonesia, E-mail: azira@uin-malang.ac.id

Date of Received/Geliş Tarihi: 19.09.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 24.05.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.06.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Aziz, R. & Mangestuti, R. (2023). Profiling and action plan strategies for teachers’ mental health, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 121-128


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/