ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Obez Ergen ve Ailesinin Projektif Testlerle Değerlendirmesi

Testing The Projective Methodology On Obesity In Adolescence And Its Family Environment

Almudena SANAHUJA1 , Patrice CUYNET2 , Bengi DÜŞGÖR3 , Tevfika IKİZ4 ,Aslıhan ÖZFİDAN5 , Elif SEVER6 , İrem ATAK7, Özgün TAKTAKOĞLU8 ,Funda AKKAPULU9 , Erkan KALEM10


Özet:
Bu çalışmanın amacı, obez ergenlerin psişik aygıtlarını aileleri içinde, iki farklı kültürde araştırmaktır: Türkiye ve Fransa. Katılımcılar, aileleriyle birlikte her biri 12-18 yaşları arasındaki 10 kız ve 10 erkekten oluşan klinik grup ve kontrol grubundan oluşmaktadır. Bireysel düzeyde, projektif testler (Rorschach, Tematik Algı Testi) yalnızca ergene; aile düzeyinde yarı yapılandırılmış aile görüşmeleri ve yanı sıra aile grubunun bilinçdışı yapısına dair bilgi edinmeye olanak sağlayan “aile projektif testleri” (projektif soy-çizimi ve projektif yaşam alanı testleri) tüm aile bireyleri ile birlikte uygulanmıştır. Obez ergenin psişik aygıtı ve aile grubunun bilinçdışı yapısı test bulgularına göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, aile dizilimlerinde bir işlev bozukluğu profilini göstermiştir. Buna göre, obezite semptomunu ortaya çıkaran; nesiller arası aktarılarak narsisistik güçsüzlüğe/ kırılganlığa, ayrılığa ve boşluğa duyarlılığa sebep olan travmaların varlığıdır. Nesiller arası aktarılan, soy zincirini etkileyen ve aile grubunu zayıflatan geçmiş travmaların varlığı, hangi ülkeden olduğundan bağımsız olarak çalışmaya katılan ailelerde gözlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılan aileleri temsil eden, biri Türk diğeri Fransız olan iki obez ergen ve ailelerinin test bulguları üzerinden örneklendirilerek sunulmuştur. Bu iki obez ergen olgusunun Rorschach testi bulguları, aile projektif soy-çizimi bulguları ve aile projektif yaşam alanı test bulguları gösterilerek yorumlanmıştır. Ardından bu iki ailenin örneğinden yola çıkılarak birbiriyle ortak ve birbirinden ayrışan kültürlerarası unsurlar tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Psikoloji, Obezite, Aile İlişkileri, Ergenlik.

 

1 Professor, Université Bourgogne Franche-Comté, France, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-0518-3937
2 Professor, Université Bourgogne Franche-Comté, France, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-7572-0200
3 Assistant Professor, İstanbul University, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-1793-796X
4 Professor, İstanbul University, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 000-0002-8183-6832
5 Psychologist, İstanbul University, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-7877-5645
6 Assistant Professor, İstanbul University, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-9751-9487
7 Assistant Professor İstanbul University, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-1155-8416
8 Research Assistant, İstanbul University, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-6375-848X
9 Psychologist, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0001-5802-8346
10 Psychologist Dr., Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-8937-9226

Address of correspondence/Yazışma adresi: Özgün Taktaoğlu, Research Assistant, İstanbul University, Turkey, E-mail: ozguntaktakoglu@gmail.com.
Date of Received/Geliş Tarihi: 01.06.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 10.06.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 22.06.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.07.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Sanahuja, A. et al. (2020). Testing The Projective Methodology On Obesity In Adolescence And Its Family Environment. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2): 89-96 doi:10.35365/ctjpp.20.02.13


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).