Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.23


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Modern Çağın Yeni Hastalığı: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu “FOMO” Nedir? Bir Gözden Geçirme

The New Disease of the Modern Age: What Is the Fear of  Missing Out “FOMO”? A Review

Ali Erdoğan1, Yavuz Yılmaz2, Çiçek Hocaoğlu3


Özet:

Son yıllarda sosyal ağlar insan hayatının çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu durum Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO – Fear Of Missing Out) gibi yeni tanımlamalara neden olmuştur. FOMO, başkalarının kendisi yokken güzel bir deneyim yaşayabileceği endişesi ve bu sebeple kişinin bir şey kaçırmamak için sürekli sosyal ağlarda kalmak istemesi olarak tanımlanabilir. Özellikle gençlerde sıktır. Etiyolojisinde problemli internet kullanımı, psikososyal faktörler, sosyal ağ kullanımı ve anksiyete suçlanmaktadır. Aile içi çatışmalar, yalnızlık, depresyon, düşük öz-yeterlilik risk faktörleri olarak söylenebilir. Kişiler sürekli sosyal ağlarda vakit geçirmek ister, günlük yaşam aktiviteleri engellenir ve kişinin verimliliği düşer. Tanı sınıflandırmalarında yeri yoktur. FOMO için Przybylski tarafından geliştirilen Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (GKKÖ) kullanılabilir. FOMO’nun nomofobi ile pozitif yönde anlamlı ilişkisi olduğu bildirilmektedir. Özgün bir tedavi yöntemi yoktur. FOMO konusunda geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimler: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, FOMO, Nomofobi, Akıllı Telefon, İnternet


1Assist. Prof., University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Antalya-Turkey, .Orcid İd: https://orcid.org/0000-0003-0329-6778

2 MD., Gümüşhane State Hospital, Gümüşhane-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0002-7572-5474

3Prof. Dr., Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Rize-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0001-6613-4317

Date of Received/Geliş Tarihi: 23.02.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 01.04.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 04.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Erdoğan, A., Yılmaz, Y., Hocaoğlu, Ç. (2021). The New Disease of the Modern Age: What is the Fear of Missing Out “FOMO”? A review, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 217-222.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/