KÜNYE

 

ISSN: 1302-7840 (Basılı)

E-ISSN: 2667-8225 (Online)

Sahibi: Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü adına Prof. Dr. Ebru Tansel Çakıcı 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Asra Babayiğit

Sorumlu Yazı İşleri Müdür Yardımcıları:

Uz. Psk. Ayşe Buran

Uz. Psk. Bade Yaya

Uz. Psk. Tuğçe Özbahadır

Düzenleme / Editing: Psk. Reyhan Boğar

Dizgi: Mehmet Eş