Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.20.03.26


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Kişilerarası Bağımlılık Fenomeni Üzerine Bir Derleme

A Review on the Phenomenon of Interpersonal Dependency

Tubanur Çelik İskifoğlu1, Gökhan İskifoğlu2       


Özet:

Bu çalışmanın amacı; bağımlılığın alt türü olan davranışsal bağımlılığın içinde yer alan insana bağımlılık konusuyla ilgili bir derleme yapmak ve ilgili literatüre hem katkı sağlamak hem de hakkında özellikle ülkemizde çok az yayın bulunan bu konuya dikkat çekmektir. Bu sebeple; bağımlılık ve bağımlılık çeşitleri ve bu tanımlamalardan elde edilen sonuçlara bağlı kalarak nedenleri ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili literatür destekli açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; insana bağımlılık, bağımlılığın altında bulunan türlerden sadece biridir. Toplumumuzda oldukça diğer bağımlılık türleri kadar yaygın olmakla birlikte Türk alan yazınında fazla yer almamaktadır. Toplumumuzda insana bağımlı olan çoğu insan bu durumu kabul edip ve tedavi olmak yerine bu durumun kaderleri olduğuna inanır ve bu şekilde yaşamaya çalışarak hem kendilerini hem de çevresindeki bağımlı oldukları kişilerin hayatını zorlaştırırlar. Kişilerarası bağımlılığın tedavisi bağlamında önlem alınması adına Bilişsel Davranışçı Terapinin etkilerinin incelendiği çalışmalara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Davranışsal Bağımlılık, İnsana Bağımlılık, Bilişsel Davranışçı Terapi.    

1MSc., Guide and Psychological Counselor, Cyprus Social Sciences University, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-7661-205X

2Assist. Prof. Dr. European University of Lefke, Turkish Republic of Northern Cyprus, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-8119-4254

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Cyprus Social Sciences University Department of Guidance and Psychological Counseling, Haspolat, Cyprus, E-mail: tubanur.celik@kisbu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 10.06.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.08.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 10.06.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.08.2020

Citing/Referans Gösterimi: Çelik İskifoğlu, T., İskifoğlu, G. (2020). A Review on the Phenomenon of Interpersonal Dependency, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 187-191

 


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).