REVIEW ARTICLE / DERLEME YAZISI

Kişilerarası Bağımlılık Fenomeni Üzerine Bir Derleme

Tubanur Çelik İskifoğlu

Özet: Bu çalışmanın amacı; bağımlılığın alt türü olan davranışsal bağımlılığın içinde yer alan insana bağımlılık konusuyla ilgili bir derleme yapmak ve ilgili literatüre hem katkı sağlamak hem de hakkında özellikle ülkemizde çok az yayın bulunan bu konuya dikkat çekmektir. Bu sebeple; bağımlılık ve bağımlılık çeşitleri ve bu tanımlamalardan elde edilen sonuçlara bağlı kalarak nedenleri ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili literatür destekli açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; insana bağımlılık, bağımlılığın altında bulunan türlerden sadece biridir. Toplumumuzda oldukça diğer bağımlılık türleri kadar yaygın olmakla birlikte Türk alan yazınında fazla yer almamaktadır. Toplumumuzda insana bağımlı olan çoğu insan bu durumu kabul edip ve tedavi olmak yerine bu durumun kaderleri olduğuna inanır ve bu şekilde yaşamaya çalışarak hem kendilerini hem de çevresindeki bağımlı oldukları kişilerin hayatını zorlaştırırlar. Kişilerarası bağımlılığın tedavisi bağlamında önlem alınması adına Bilişsel Davranışçı Terapinin etkilerinin incelendiği çalışmalara da yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, Davranışsal Bağımlılık, İnsana Bağımlılık, Bilişsel Davranışçı Terapi.

A Review on the Phenomenon of Interpersonal Dependency

Abstract: The basic purpose of the current research study is to conduct a review on interpersonal dependency, which is considered in behavioral dependency as a subdivision of the general subject of dependency. Within the main frame of this subject, the secondary aim is to take attention on the interpersonal dependency which was not frequently studied in our culture. Regarding this purpose, this review study has put a great emphasis on explanations and interpretations with respect to strategies to cope with dependency in relation to the types of dependency. According to the specified notion, interpersonal dependency is only a sort of dependency categorized under the general notion of dependency, which was not studied well enough in the literature of Turkish context. Individuals who suffer from interpersonal dependency usually believe that this is their fate and they prefer to live with that in order to get professional support, which, in turn, make life harder both for themselves and for significant others in their lives. For that reason, the effect of Cognitive Behavioral Therapy was also reviewed to bring deeper insight into possible precautions to prevent individuals from the negative effects of interpersonal dependency. 

Key Words: Dependency, Behavioral Dependency, Interpersonal Dependency, Cognitive Behavioral Therapy.