KENDİ KENDİNİ ARŞİVLEME POLİTİKALARI

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi web sitesinde yayınlanan tüm makaleler Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi tarafından sahip olunan telif hakkı ile korunmaktadır. Bu telif hakkı, elektronik formlar, yeniden basımlar, çeviriler, fotografik reprodüksiyonlar veya benzerleri dahil olmak üzere makaleyi çoğaltma ve dağıtma münhasır haklarını kapsar. Açık erişim temelinde yayınlanan makaleler dışında, telif hakkının Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’ne (veya yan kuruluşlarına) devri, bir makale yayınlanmak üzere kabul edildiğinde yürürlüğe girer.

Bir dergi makalesinin yazarı olarak, aşağıda ayrıntıları verilen hakları saklı tutarsınız:

Makalenizin Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI), Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’nin ilgili web sayfasında bulunabilir.

Yukarıdaki izinler, makaleleri Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi tarafından yayınlanacak yazarlar ve yayınlanmış makalelerinin bir kopyasını veya ücretsiz bir kopyasını alan yazarlar için geçerlidir.

Bu politika, üzerinde anlaşmaya varılan politikalara uyması gereken izleme başına ödeme müşterileri ve aboneleri için geçerli değildir.

 • Yayıncı tarafından oluşturulan sürüm yalnızca bir altın erişim ücreti ödendiğinde ve makale bir Open Access işareti içerdiğinde gönderilebilir.
 • Ön baskıyı, aşağıdaki onay ile birlikte istediğiniz zaman istediğiniz zaman gönderebilirsiniz:
  • Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’nde değerlendirilmek üzere gönderilen bir makalenin ön baskısı © [Year] [copyright Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi] [www.ktppdergisi.org]
  • [Dergi, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfalar] ‘da yayınlanan bir makalenin ön baskısı [Makale DOI] © [telif hakkı Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi] [www.ktppdergisi.org]
 • Web sitesinde yayınlandıktan sonra, kabul edilen yazar taslağını kişisel web sitenize, kendi seçeceğiniz kurumsal veya konu arşivlerine veya Fon Ajansı tarafından öngörüldüğü şekilde gönderebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki onayı sağlayın:
  • [Dergi, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfalar] olarak yayınlanan bir makalenin elektronik versiyonu [Makale DOI] © [telif hakkı Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi] [Dergi URL’si]

 

Tanımlar:

 • “ön baskı” – meslektaş incelemesinden önce oluşturulmuş bir makalenin sürümü
 • “kabul edilen yazar makalesi” – son dergi makalesinin yazar tarafından oluşturulan bir sürümü (hakem incelemesi ve düzenlemede yapılan değişiklikleri yansıtmak için)