[ultimate_heading main_heading=”Cilt. 1, Özel Sayı 1, Kasım 2019 / Vol. 1, Special Issue 1, November 2019″ heading_tag=”h3″ alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Orjinal Makaleler / Research Articles

Yedam Danışmanlık Merkezinde Danışanların Klinik İlk Görüşmeye Gelme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Halil DİREKLİ, Aylin IŞIK, Büşra KAHRAMAN, Simge SEZER, Ceren ŞENYÜZ

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.1


Yedam Drug Dependence Stigmatization Scale

Mehmet DİNÇ, G.Melike ŞİMŞEK, Aylin IŞIK, Kültegin ÖGEL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.2


Alkol-Madde Bağımlılarında D Tipi Kişilik Özellikleri ve Aleksitimi

Filiz ÖZSOY

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.3


Ayaktan Tedaviye Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Madde Kullanım Özellikleri ile Nöropsikolojik Test Performanslarının Karşılaştırılması

Büşra KAHRAMAN, Aslıhan Özlem POLAT IŞIK

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.4


Üniversite Öğrencilerinde Riskli Kafein Tüketimi

Birgül AYDIN, Gül ERYILMAZ

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.5


Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Aylin IŞIK, Gülsüm Melike ŞİMŞEK

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.6


Diyet Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yeme Bağımlılığının Epidemiyolojisinin Araştırılması

F.Ebru ATABAY, Duygu ALTIN, Baykul ALTIN

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.7


Yeme Eylemi; Fizyolojik Bir İhtiyaç mı? Psikolojik Bir Davranış mı? Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Yeme Bağımlılığı İlişkisi

Emine AKTEN, Cemal Onur NOYAN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.8


Yedam Alkol Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği

Mehmet DİNÇ, G. Melike ŞİMŞEK, Aylin IŞIK, Kültegin ÖGEL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.9


Tercih Maddesi Ve Bağımlılık Şiddetine Bakılarak Bağımlılarda Yaşama Son Verme Düşüncesi Yoğunluğunun Araştırılması

Nur KASSEM

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.10


Aşırı Dijital Oyun Oynama Davranışında Anne Tutumu Ve Benlik Kontrolünün Etkisi

N. Kübra ORMAN, Osman Tolga ARICAK

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.11


Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları

Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM, Hakan COŞKUNOL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.12


Alkol-Madde Bağımlılarının Kan Parametrelerinin Kıyaslanması

Müberra KULU

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.13


Alkol-Madde Bağımlılığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Elif Aktan MUTLU

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.14


Social Anxiety, Internet Addiction and Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in Adolescence

Melek Gözde Luş

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.15

 


Derleme Yazısı / Review Article

Olgu Sunumu / Case Report