Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.23.3.08


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


İşyerinde Karanlık Üçlünün Çıktıları: Organizasyonun Sonuçları Yönetmedeki Rolü

Outcomes of Dark Traits at work: Role of Organization in Managing Consequences

Vaishali Choudhary1, Shadab Ahmad Ansari2

Özet:

Bu makale, karanlık kişilik özellikleriyle karakterize edilen personelle bağlantılı örgütsel sonuçları ve bireysel yansımaları vurgulayan araştırmaların yönlendirici bir analizini sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı: (a) “Karanlık üçlü kişilik özellikleri işyerinde bir kazanç mı yoksa kayıp mı?” sorusuna yanıt vermek için karanlık üçlünün olumlu ve olumsuz sonuçlarını analiz etmek ve karşılaştırmaktır; (b) örgütsel ortamlarda karanlık üçlünün ılımlı değişkenlerini belirlemektir. 2002-2022 yılları arasında yayınlanan makalelerin sistematik incelemesi PRISMA yönergeleri uyarınca yapılmıştır. SCOPUS, Wiley çevrimiçi kütüphanesi, JSTOR ve Mendeley arama veritabanı ve ilgili anahtar kelimelerin bir kombinasyonu seçilen makalelerin aranmasına yardımcı olmuştur. 50 makaleden elde edilen temel bulgular şunlardır: Karanlık üçlünün sonuçları örgütsel ve kişilerarası sonuçlar olmak üzere iki alanda kategorize edilebilir; (b) istenmeyen sonuçlar ile karanlık özellikler arasındaki ilişki çeşitli örgütsel yönler tarafından yönetilmektedir. Karanlık üçlü özellikleri işyerinde bir kayıptır, ancak kuruluşlar, yalnızca örgütsel ortamlarda kök salmış olan karanlık üçlünün moderatörlerini aktif olarak yöneterek bunun olumsuz sonuçlarını yönetebilirler.

Anahtar Kelimeler: karanlık üçlü özellikleri, işyeri, moderatörler, üretkenlik karşıtı iş davranışı, kişilerarası sonuçlar, örgütsel sonuçlar, örgütsel psikoloji


1 PhD., Galgotias University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Uttar Pradesh, India, Orcid ID: 0000-0001-6051-006X

2 Assoc. Prof., Galgotias University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Uttar Pradesh, India, Orcid ID: 0000-0002-1831-9912

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Vaishali Choudhary, Galgotias University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Uttar Pradesh, India, Email: vaishalichoudhary0175@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 01.10.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.02.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 06.09.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2023

Citing/Referans Gösterimi: Choudhary, V. & Ansari, S. A. (2023). Outcomes of Dark Traits at work: Role of organization in managing consequences, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 258-264


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/