Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


İdeal ve Alınan Sevgi Uyuşmazlığı: Tatmin Edilmemiş İlişkilere Giden Yolun Araştırılması

Ideal and Received Affection Discrepancy: Investigating the Pathway to Unfulfilled Relationships

 

Akshita Bakshi1, Shadab Ahmad Ansari2

Özet:

Hint kültüründe flört ilişkilerinin artan sıklığı ve açıklığıyla birlikte, mutsuzluk ve kalp kırıklığı raporlarında buna karşılık gelen bir artış olmuştur. Sevgi verme ve alma gücünü taşıyan, bağlanma yaralarını ortaya çıkaran, ilişki dinamiklerini karmaşıklaştıran sevgi kavramı bu zorluklarda önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, bu araştırma, romantik ilişkilerin üzerine inşa edildiği ve sürdürüldüğü bir ilişkinin temellerini inceleyerek, romantik ilişkilerin temellerini hedeflemeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, duygulanım tutarsızlığıyla mücadele eden ve aynı zamanda sağlıksız dinamiklere yol açabilen duygulanımın algılanan solması gibi zorluklarla başa çıkan bireylerin deneyimleri incelenmiştir. Fenomenoloji kullanılarak, flört ilişkilerinde, duygulanım tutarsızlığını yaşamış ve duygulanımın azalmasıyla uğraşan 12 kişiyle derinlemesine, bire bir görüşmeler yoluyla veriler elde edilmiştir. Sonuçlar, ideal sevginin unsurlarını, alınan ve beklenen sevgi arasındaki eşitsizliği, katılımcıların tamamlanmamış ilişkilere katkısını ve ortak başa çıkma davranışlarını vurgulamaktadır. Bulgular, birçok katılımcının kişisel sevgi standartlarını düşürdüğünü ortaya koymuştur. Bireyler, partnerlerinden aldıkları asgari veya “yeterli” sevgiye razı olmuştur. Çalışma ayrıca, sağlıksız ilişki kalıplarına ışık tutan, yerine getirilmemiş ilişkilere ve duygusal tükenmeye neden olan bir yol belirledi. Makale, gelecekteki araştırmalar için sınırlamaları ve yönergeleri tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sevgi, kendine ihanet etmek, solan aşk, bağlanma yaraları, karşılanmayan beklentiler, başa çıkma


1PhD scholar, Galgotias University, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Uttar Pradesh- India, akshitabakshi21@gmail.com, Orcid; 0000-0003-1006-1336

2Prof., Galgotias University, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Uttar Pradesh-India, shadab.ansari@galgotiasuniversity.edu.in, Orcid; 0000-0002-1831-9912

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Akshita Bakshi, Galgotias University, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Uttar Pradesh- India, E-mail: akshitabakshi21@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 19.09.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 21.02.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.06.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Bakshi, A. & Ansari, S. (2023). Ideal and Received Affection Discrepancy: Investigating the Pathway to Unfulfilled Relationships, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 146-162


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/