HAKEM DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirmesi, bir makalenin kalitesini yayınlanmadan önce değerlendirmek için kullanılan sistemdir. İlgili araştırma alanındaki bağımsız araştırmacılar, editörlerin makalenin kendi dergilerinde yayınlanıp yayınlanmayacağını belirlemelerine yardımcı olmak için gönderilen makaleleri özgünlük, geçerlilik ve önem açısından değerlendirmektedir. Hakem değerlendirmesi iyi bir bilimsel yayıncılığın kalbinde yer alan nesnel bir süreçtir ve tüm saygın bilimsel dergiler tarafından yürütülmektedir.

Hakemlerimiz, yüksek standartların Gözden Geçirme Politikasının sürdürülmesinde hayati bir rol oynar ve tüm makaleler, aşağıda ana hatları verilen prosedürler izlenerek hakemler tarafından değerlendirilmektedir.

İlk makale değerlendirmesi

Editör ilk olarak tüm makaleleri değerlendirmektedir. Nadiren de olsa istisnai bir makalenin bu aşamada kabul edilmesi mümkündür. Bu aşamada reddedilen yazılar, yeterince orijinal değildir, ciddi bilimsel kusurları vardır, dilbilgisi veya İngilizce dili zayıftır veya derginin amaç ve kapsamı dışındadır. Minimum kriterleri karşılayanlar, konuyla ilgili uzmanlığa sahip iki (veya daha fazla) hakem seçecek olan Yardımcı Editöre atanır.

Çalışmalar bilimsel olarak geçerli olmalıdır; araştırma makaleleri için bu, bilimsel olarak sağlam bir araştırma sorusunu, uygun yöntem ve analizlerin kullanımını ve araştırma alanıyla ilgili toplum tarafından kabul edilen standartları takip etmeyi içermektedir.

Bu değerlendirmeler, Yayın Kurullarına yayın kararları vermede yardımcı olmakta ve yazarlara profesyonel yazılarını güçlendirmelerinde rehberlik etmektedir. Hakemler, gönderilen makalelerin nesnel, anlayışlı ve titiz eleştirilerini sunarak makalelerin klinik uygunluk düzeyini ve bilimsel kalitesini artırmaktadır.

Hakem Değerlendirmesinin Türü

Politika, süreç boyunca hem hakemin hem de yazarın anomim kaldığı çift kör incelemeyi kullanmaktadır.

Hakem Seçimi

Mümkün olduğunca hakemler uzmanlıklarına göre makale ile eşleştirilmekte ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarlarla aynı kurum (lar) dan hakemleri ve aynı kurumdan iki hakemi davet etmeyerek çıkar çatışmalarını önlemeye çalışmaktadır. Ancak, önceki ilişkiler veya çalışma yerleri belli olmayabilmektedir. Potansiyel hakemlere davetimizde, yazarın kimliğini bilip bilmediklerini veya makul bir şekilde tahmin edebilecekleri makaleleri gözden geçirmeyi reddetmelerini rica ediyoruz.

Hakem raporları

Hakemlerden makaleyi aşağıdakilere göre değerlendirmeleri istenir: – Orijinal mi – Metodolojik olarak sağlam mı – Uygun etik yönergeleri takip ediyor mu – Açıkça sunulan ve sonuçları destekleyen bulgulara sahip mi – Önceki ilgili çalışmayı doğru şekilde referans veriyor mu.

Hakemlerden makaleleri düzeltmeleri veya kopyalamaları beklenmez. Dil düzeltmesi / revizyonu, hakem değerlendirmesi sürecinin bir parçası değildir, ancak hakemler, isterlerse, makale için düzeltmeler önerebilmektedir.

İdeal değerlendirme aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

  • Makaleyi okumakla kimler ilgilenecek ve neden?
  • Makalenin ana iddiaları nelerdir ve bunlar ne kadar önemlidir?
  • İddialar yeni mi? İddialar ikna edici mi? Değilse, başka hangi kanıta ihtiyaç vardır?
  • Makaleyi güçlendirecek başka deneyler veya çalışmalar var mı?
  • İddialar önceki literatür bağlamında uygun şekilde tartışılıyor mu?
  • Yazı kabul edilemezse, çalışma yazarları yeniden göndermeye teşvik edecek kadar umut verici mi?
  • Yazı kabul edilemez ancak ümit vericiyse, kabul edilebilir hale getirmek için hangi spesifik çalışma gereklidir?

Değerlendirme süreci ne kadar sürer?

Değerlendirme süreci için gereken süre, hakemlerin cevabına bağlıdır. Hakemin raporları birbiriyle çelişiyorsa veya bir rapor gereksiz yere geciktirilirse, daha fazla uzman görüşü alınacaktır. Editörün kararı, genellikle hakemlerin kelimesi kelimesine yorumlarını içeren ve hakemler tarafından yapılan önerilerle yazara gönderilecektir. Gözden geçirilmiş makaleler, daha sonra bir makalenin başka bir revizyonunu talep edebilecek olan baş hakemlere iade edilebilmektedir.

Final raporu

Birkaç olası karar vardır: makaleyi tamamen kabul etmek veya reddetmek; küçük veya büyük revizyonlar talep etmek; ve revizyon (lar) dan sonra kabul veya reddetme. Hakemler ve / veya Yardımcı Editörler bir makalenin birden fazla revizyonunu isteyebilir. Bu karar, hakemler tarafından yapılan tüm önerilere ek olarak yazara gönderilecektir,

Editörün Kararı kesindir

Hakemler, makaleyi kabul etme veya reddetme konusundaki nihai karardan sorumlu olan editöre tavsiyede bulunmaktadır.