GELİR KAYNAKLARI

Derginin idari ve baskı maliyetleri Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca gelirin çok önemli olmayan bir kısmı da basılı versiyonu ile ilgili abonelikten ve reklamlardan geliyor.

Web’de bulunma maliyeti, basılı sürüm, baskı öncesi hazırlıklar ve personel maaşları dahil olmak üzere işletme giderleri, yukarıda belirtilen kaynaklarla desteklenir.