Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Online First

htpp://doi.org/10.35365/ctjpp.24.1.91


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


“Sosyal Medya Bağımlılığı” ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi: Bir Bibliyometrik Analiz

 

Examining the Studies on “Social Media Addiction”: A Bibliometric Analysis

 

Melis Karakuş1, Emre Vadi Balcı2, Salih Tiryaki3

Özet:

Kişinin kontrolü kaybetmesi anlamına gelen bağımlılık gündelik yaşamın önemli bir bütününü oluşturan sosyal medya ağlarıyla birlikte daha fazla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı bibliyometrik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, Web of Science veri tabanında “social media addiction” anahtar kelimesi kullanılarak 2013-2023 yılları arasında yayımlanmış çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın sınırlılıkları kapsamında 336 çalışma analize dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda, sosyal medya bağımlılığıyla ilgili en fazla çalışmanın Mark D. Griffiths tarafından yapıldığı, yine aynı araştırmacının en fazla atıf yapılan araştırmacı olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra konu ile ilgili en fazla yayın Türkiye’de yayımlanırken, en fazla yayın yapan üniversite ise aynı zamanda Mark D. Griffiths’in çalıştığı kurum olan Nottingham Trent University’dir. Sosyal medya bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalarda ortak kelimelere bakıldığında en az sosyal anksiyete ve dürtüsellik konularının işlendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: bağımlılık, sosyal medya kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, bibliyometrik analiz


1 PhD, Konya-Turkey, meliskarakus03@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-5758-7792

2 Assoc. Prof. Dr., Usak University, Faculty of Communication, Department of New Media and Communication, Uşak-Turkey, emre.vadi@usak.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0002-9687-0849

3Assoc. Prof. Dr., Selcuk University, Faculty of Communication, Department of Journalism, Konya-Turkey, salih.tiryaki@selcuk.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0002-0966-3359

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Emre Vadi Balcı, Usak University, Faculty of Communication, Department of New Media and Communication, Uşak-Turkey, Email: emre.vadi@usak.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 20.02.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.09.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 28.11.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 10.01.2024

Citing/Referans Gösterimi: Karakuş, M., Balcı, E. & Tiryaki, S. (2023). Examining the Studies on “Social Media Addiction”: A Bibliometric Analysis, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 1-9, Published Online January 10, 2024. Doi:10.35365/ctjpp.24.1.91


© 2024 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/