ETİK KURALLAR

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi en yüksek yayın etiği standartlarını desteklemeye kararlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Bilim Editörleri Konseyi (CSE) tarafından geliştirilen tavsiyeleri ve yönergeleri takip eder.

Tüm gönderiler orijinal olmalı, yayınlanmamış (konferans bildirilerinde tam metin olarak dahil) ve eşzamanlı olarak başka bir yayının incelemesi altında olmamalıdır. Her makale en az iki kör hakem tarafından incelemeden geçmektedir. Dergi editörleri, gönderilen makaleleri her zaman taramak için intihal tespit yazılımını kullanma hakkını saklı tutmaktadir. İntihal ve sahte veriler; tahrif (araştırma verilerinin, tabloların veya resimlerin fabrikasyonu veya manipülasyonu) ve araştırma sırasında insan veya hayvanların uygunsuz kullanımı etik ihlaller olarak değerlendirilmektedir. Yayın etiği standartlarına uygun olmayan yazılar yayından kaldırılmaktadır. Yazılar yayınlandıktan sonra ortaya çıkan olası yanlış uygulamalarda da aynı uygulama yapılmaktadır..

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, olası bilimsel suistimal ve yayın etiğinin ihlali vakalarıyla ilgilenmek için COPE Etik Akış Şemaları’nı takip etmektedir.

Araştırmalar için yerel etik kurul onayı alınmalıdır. Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedür(lerin) özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve T.C ve/ veya K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmeli ve kurumdan aldıkları Etik Komitesi onayını göndermelidir.

İnsan denekleri içeren tıbbi araştırmalar Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklarasyonu’na göre yapılmalıdır.

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

Gönderilen makaleler, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Tavsiyelerine uygun olmalıdır.

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

Hayvan ve / veya insan çalışmalarını bildiren tüm makaleler ile ilgili Etik Kurul veya Kurumsal İnceleme Kurulunun verdiği onay yöntemler bölümünde belirtmelidir.

Tüm başvurulara bir başlık sayfası eşlik etmelidir.

  • Makalenin başlığı olmalı.
  • Onay numarasına ek olarak inceleme komitesinin tam adı ve kurumu belirtilmeli.
  • Editöre, gönderilen makalenin basılmadığına, eşzamanlı olarak gönderilmediğine veya başka bir yerde yayınlanmak üzere kabul edilmediğine dair bir açıklama eklenmeli.
  • Yazının tüm yazarlar tarafından okunduğuna ve onaylandığına, bu belgede daha önce belirtildiği gibi yazarlık gereksinimlerinin karşılandığına ve her yazarın yazının dürüst çalışmayı temsil ettiğine inandığına dair bir açıklama eklenmeli.
  • Yazar, yazının bilgisi dahilinde, herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını veya mülkiyet hakkını ihlal etmediğini beyan etmeli

Bireysel vakaları veya vaka serilerini bildirmek için bilgilendirilmiş onam hakkındaki bilgiler makale metnine dahil edilmelidir. Yayınlanacak hasta bilgileri ve görüntüleri için yazılı bilgilendirilmiş onamın hasta (lar) tarafından mı yoksa yasal olarak yetkili bir temsilci tarafından mı sağlandığına dair bir açıklama gereklidir. Kendi başına hastanın gizliliğini ihlal ettiği için, lütfen makale ile hastanın gerçek yazılı bilgilendirilmiş onayı gönderilmemelidir. Dergi, yazılı bilgilendirilmiş onay aldığını yazılı olarak onaylamanızı talep etmektedir. Ancak yazılı iznin kendisi, örneğin bir hastanın hastane kaydında yazarlar / araştırmacılar tarafından tutulması gerekmektedir. Onay mektubu ayrı bir dosya olarak yüklenebilir. Lütfen ayrıca Araştırma Katılımcılarının Korunması için ICMJE Önerilerine bakın.

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/protection-of-research-participants.html

Yayınlanmak üzere gönderilen hayvanları içeren tüm araştırmalar, çalışmaların yürütüldüğü tesisin gözetiminde bir etik komite tarafından onaylanmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Association of Veterinary Editors tarafından yayınlanan Veterinerlik Dergileri için Hayvan Etiği ve Refahına İlişkin Mutabakat Yazım Kılavuzunu benimsemiştir.

http://www.veteditors.org/consensus-author-guidelines-on-animal-ethics-and-welfare-for-editors/