Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.11


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Ergenlikte Ebeveyn Kontrolü ve İlişkisel Saldırganlık: Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü

Parental Control and Relational Aggression in Adolescence: Mediator Role of Emotion Regulation

 

Seda Erzi1, Havva Ekşi2


Özet:

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin ilişkisel saldırganlığının, ebeveynin davranışsal ve psikolojik kontrolü ile duygu düzenleme bakımından incelenmesidir. Test edilen modelde, annenin ve babanın psikolojik kontrolü ile kız ve erkek ergenlerin ilişkisel saldırganlığı arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin aracı rolü incelenmiştir. Bu doğrultuda, Zonguldak ilinde yaşayan, yaşları 14 ile 17 arasında olan, 156 kız ve 164 erkek lise öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Katılımcılar sırasıyla, sosyodemografik bilgi formu, Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlık Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Psikolojik Kontrol Ölçeği ve Davranışsal Kontrol Ölçeğini yanıtlamışlardır. Çalışmanın bulguları, duygu düzenlemenin, hem annenin hem de babanın psikolojik kontrolü ve ilişkisel saldırganlık arasındaki ilişkide aracı rolü olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, babanın ve annenin davranışsal kontrolü ilişkisel saldırganlıkla negatif yönde ilişkilidir ve yalnızca babanın davranışsal kontrolü ve ilişkisel saldırganlık arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin aracı rolü vardır. Psikolojik kontrolün, ergenlerin ilişkisel saldırganlığını arttırırken, duygu düzenleme güçlüğünü de arttırdığı, bunun yanında davranışsal kontrolün, ilişkisel saldırganlığı ve duygu düzenleme güçlüğünü azalttığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Duygu Düzenleme, İlişkisel Saldırganlık, Psikolojik Kontrol, Davranışsal Kontrol

 

1 Assistan Professor, Maltepe University, Psychology Department, İstanbul-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0003-4450-158X

2 Expert, Zonguldak Provincial Directorate of Family, Labor and Social Services, Zonguldak-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0003-1628-1241

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Maltepe University, Psychology Department, İstanbul-Turkey, E-mail: sedaerzi@maltepe.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 01.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 28.03.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 04.04.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.05.2021

Citing/Referans Gösterimi: Erzi, S., Ekşi, H. (2021). Parental Control and Relational Aggression in Adolescence: Mediator Role of Emotion Regulation, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): xx-xx


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).