Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi: 10.35365/ctjpp.23.03


EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Mehmet Çakıcı


Özet:

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak 2023 yılının Eylül sayısını yayınlamış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Dünyada yaşanan savaşlar, ekonomik bunalımlar ve doğal afetler insanlığı bir ruh sağlığı bozukluğu pandemisi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ruhsal hastalıklar yalnızca ruhsal bozukluk yaşayanları etkilememiş, bu hastalanan bireylerin aileleri, çevrelerini ve toplumlarını da derinden etkilemiştir. Bu giderek artan ruhsal bozukluk pandemisi ruh sağlığı merkezlerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu artan ihtiyaç, yeteri kadar eğitimli ve kalifiye uzman bulunmaması nedeniyle sorunların kolaylıkla çözülememesine ve birikmesine neden olmuştur. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu sorunlarla başa çıkabilmesi için kalifiye Ruh Sağlığı Uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Daha çok ruh sağlığı uzmanına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu uzmanların yetişmesinde yeterince eğitici ruh sağlığı uzmanı bulunmamaktadır. Böyle olunca da Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların kalitesi ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin ve bilim kurumlarının da programlı bilimsel çalışmalar yaparak eğitim standartlarının da geliştirilmesine ve artırılmasına ihtiyaç vardır. Dergimiz ise ihtiyaç duyulan ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik katkı verici tutumuna devam edecektir. Dergimiz kendi yerel bölgesi olan Kıbrıs’ta psikiyatri ve psikoloji alanındaki en geniş ağa sahip indekslerde ilk sıradadır. Scimago’da 8 Türk psikiyatri dergisi arasında 7. Sıradadır. Klinik Psikoloji’de ise Türk Dergileri arasında 2021’de ikinci sırada iken 2022’de birinci sıraya yükselmiştir. Ortadoğu’da ise Klinik Psikolojide 4. Sırada görünmektedir. Dergimize giderek artan yazılarda ülke çeşitliliği de bizi ayrıca memnun etmektedir. Bu sayımızda da zengin bilimsel bilgi içeren yazıları sizlerle paylaşmaktan son derece memnunuz. Dergimizin SCOPUS ve Web of Science listelerinde bulunması da varlığının önemini ortaya koymaktadır. Web of Science’de Emerging Source Citation Index’de yazılarımız indekslenmeye devam edilmektedir. Özellikle Tr Dizin kriterlerini karşılayabilme noktasında da çalışmamızı sürdürmekteyiz. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz.


1Prof. Dr., Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Dr. Fazıl Küçük Street, 80, Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus. E-mail: editör.ktpp@gmail.com


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/