Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi: 10.35365/ctjpp.23.02


EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Mehmet Çakıcı


Özet:

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak 2023 yılının Haziran sayısını da yayınlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yıllarda yaşanan Covid-19 epidemisi, yaşana depremler, savaşlar, ekonomik bunalımlar insanlığı felaketlerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu yaşanan felaketler insanlığı yalnız fiziksel zorluklar yaşamasına yol açmamış ayrıca ruhsal hastalıklar pandemisi ile de karşı karşıya bırakmıştır. Pek çok kişide ruhsal sorunlar başlamış, hafif vakalar ağırlaşmış ve ağır vakalar ise patlayarak ruh sağlığı merkezlerine ve uzmanlarına başvurmuşlardır. Yeteri kadar eğitimli ve kalifiye uzmana ihtiyaç vardır. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu felaketlerle başa çıkabilmesi için kalifiye Ruh Sağlığı Uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların ruh sağlığı hizmetlerinin daha etkin olabilmesi için ruh sağlığı uzmanlarının eğitimlerinin artırılmasına da gerek vardır. Üniversitelerin ve bilim kurumlarının da programlı bilimsel çalışmalar yaparak eğitim standartlarının da geliştirilmesine ve artırılmasına ihtiyaç vardır. Dergimiz ise ihtiyaç duyulan ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik katkı verici tutumuna devam edecektir. Dergimiz kendi yerel bölgesi olan Kıbrıs’ta psikiyatri ve psikoloji alanındaki en geniş ağa sahip indekslerde ilk sıradadır. Scimago’da 8 Türk psikiyatri dergisi arasında olması ve Klinik Psikoloji’de ise Türk Derileri arasında birinci sırada bulunması bizleri gururlandırmaktadır. Dergimize yönelik her geçen gün artan ilgi indirme ve okunma sayıları açısından da incelendiğinde memnuniyet vericidir. Bu sayımızda da zengin bilimsel bilgi içeren yazıları sizlerle paylaşmaktan son derece memnunuz. Dergimizin SCOPUS ve Web of Science listelerinde bulunması da varlığının önemini ortaya koymaktadır. Web of Science’de Emerging Source Citation Index’de yazılarımız indekslenmeye devam edilmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz


1Prof. Dr., Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Dr. Fazıl Küçük Street, 80, Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus. E-mail: editör.ktpp@gmail.com


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/