Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi: 10.35365/ctjpp.22.03


EDİTÖRDEN / EDITORIAL
Mehmet Çakıcı


Özet:

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak 2022 yılının Eylül sayısını da yayınlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Covid-19 pandemisinin bu dönemde bir dalgalanma yaşadığını ve insanlık için tehdit olmaya devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Dünyada meydana gelen ekonomik krizler ve ülkelerin birbiri ile giriştiği savaşlar da insanlık için diğer tehdit unsurları olarak da ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu büyük sosyal sorunlar da ruh sağlığı bozukluklarının dünyada daha fazla ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Maalesef bu dönemde ülkeler bilimin gelişimine değil silahlanmaya daha çok kaynak harcamaktadırlar. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bilim dünyası da kendi yolculuğunu sürdürmeye devam etmektedir. Dergimiz de bilim dünyası içerisindeki kendi yolculuğuna devam ederek bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir. Her geçen gün gönderilen yazı sayısının da daha çok arttığını da ayrıca gözlemlemekteyiz. Dergimize yönelik her geçen gün artan ilgi indirme ve okunma sayıları incelendiğinde bizleri daha da çok memnun etmektedir. Bu sayımızda da zengin bilimsel bilgi içeren yazıları sizlerle paylaşmaktan son derece memnunuz. Devam eden ULAKBİM değerlendirme sürecinin yanı sıra, dergimizin SCOPUS ve Web of Science listelerine girmesi derginin önemini ortaya koymaktadır. Dergimiz 2021 yılı itibarıyla Emerging Source Citation Index’de yazılar indekslenmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz.


1Prof. Dr., Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Dr. Fazıl Küçük Street, 80, Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus. E-mail: editör.ktpp@gmail.com


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/