Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi: 10.35365/ctjpp.23.04


EDİTÖRDEN / EDITORIAL

Mehmet Çakıcı


Özet:

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak 2023 yılının Aralık sayısını yayınlamış olmaktan dolayı ekip olarak büyük mutluluk yaşıyoruz. Dünya değişiyor. Teknoloji dünyamızda daha da çok yerini alıyor. Robotlar, yazılım teknolojisi, data mühendisliği, yapay zekâ gibi gelişmeler hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Tüm bunlar yaşanırken acaba tüm bu gelişmeler psikolojinin de yerini alabilecek mi diye hepimizin aklına sorular getiriyor. Sanmam çünkü adı üstünde yapay zekâ ve tüm bu büyük teknolojik gelişmeler iyi yetişmiş ve çok ciddi tecrübeye sahip bir uzmanın yerine geçemeyecektir. Doğal zekâ her zaman yapay zekanın da önünde olacaktır. Bu yüzden psikoloji bilimi yok olmadan gelişmeye devam edecektir. Burada olan genel ihtiyaç bilginin daha da ruh sağlığı alanında gelişmesidir. Bir ruh sağlığı uzmanı ne kadar çok eğitim görürse ve tecrübe kazanırsa insanlık için önemi ve değeri o kadar artacaktır. Gelecekte de iyi yetişen uzmanlara daha çok ihtiyaç duyacağız. Dünyanın genelinde sorunlar ve problemler daha da çok artıyor. Yaşanan savaşlar, ekonomik bunalımlar ve doğal afetler insanlığı daha da çok ruh sağlığı bozukluklarıyla karşı karşıya bırakıyor. Ruhsal hastalıklar yalnızca ruhsal bozukluk yaşayanları etkilemiyor bu kişilerin çevresindeki bireyleri ve toplumları da etkiliyor. Giderek artan ruhsal bozukluklar ruh sağlığı uzmanlarını ve ruh sağlığı merkezlerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu artan ihtiyaç, yeteri kadar eğitimli ve kalifiye uzman bulunmaması nedeniyle sorunların kolaylıkla çözülememesine ve birikmesine neden olmaktadır. Ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkabilmek için kalifiye Ruh Sağlığı Uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç bundan sonra da artmaya devam edecektir. Daha çok uzman yetiştirmeliyiz. Ancak bir o kadar da önemli olan bu uzmanları yetiştirecek eğiticilerin de kalifiye olması gerekmektedir. Üniversitelerin ve bilim kurumlarının da programlı bilimsel çalışmalar yaparak eğitim standartlarının da geliştirilmesine ve artırılmasına ihtiyaç vardır. Dergimiz de ruh sağlığı alanındaki katkısı da bundan sonra daha da artarak devam edecektir. Dergimiz kendi yerel bölgesi olan Kıbrıs’ta psikiyatri ve psikoloji alanındaki en geniş ağa sahip indekslerde ilk sırada olmaya devam etmektedir. Scimago’da 8 Türk psikiyatri dergisi arasında 7. Sıradadır. Klinik Psikoloji’de ise Türk Dergileri arasında birinci sırada, Ortadoğu’da ise Klinik Psikolojide 4. Sıradadır. Dergimize yayınlanan yazılarda ülke çeşitliliği de artmaktadır. SCOPUS ve Web of Science listelerinde bulunmak biziayrıca memnun etmektedir. Tr Dizin kriterlerini karşılayabilme çabamızda bu yıl yoğunlaşmıştır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm katkı koyan herkese teşekkür ederiz.


1Prof. Dr., Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Dr. Fazıl Küçük Street, 80, Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus. E-mail: editör.ktpp@gmail.com


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/