Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi: 10.35365/ctjpp.22.04


EDİTÖRDEN / EDITORIAL
Mehmet Çakıcı


Özet:

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak 2022 yılının Aralık sayısını da yayınlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Covid-19 pandemisinin etkinliğini hala bugün dahi gözlemlemekteyiz. Bugün dünyada meydana gelen ekonomik krizler ve ruhsal sorunlar insanlığı tehdit eder haldedir. Ruh sağlığı sorunları da tüm dünyada artarak devam etmektedir. Ancak ruhsal sorunlarla başa çıkmakta devletler için daha da zor hale gelmektedir. Kurumsal ihtiyaçlar yanında uzman ihtiyacı da bulunmaktadır. Uzmanlar yetiştirilmeye çalışılsa da kalifiye uzman ihtiyacı toplumlar için büyük bir gerekliliktir. Ancak devletlerin bu ihtiyacın tam olarak farkında olduğu inancında değiliz. Ruh sağlığı ihtiyaçlarının giderilmesi için daha çok bilimsel çalışmaya ve projeler hazırlanmasına da gereklilik vardır. Dergimiz ise kendi yolculuğunda bilime hizmet etmeye devam etmektedir. Dergimiz kendi yerel bölgesi olan Kıbrıs’ta psikiyatri ve psikoloji alanındaki en geniş ağa sahip indekslerde ilk sıradadır. Dergimize yönelik her geçen gün artan ilgi indirme ve okunma sayıları açısından da incelendiğinde memnuniyet vericidir. Bu sayımızda da zengin bilimsel bilgi içeren yazıları sizlerle paylaşmaktan son derece memnunuz. Dergimizin SCOPUS ve Web of Science listelerinde bulunması da varlığının önemini ortaya koymaktadır. Web of Science’de Emerging Source Citation Index’de yazılarımız indekslenmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz.


1Prof. Dr., Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Dr. Fazıl Küçük Street, 80, Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus. E-mail: editör.ktpp@gmail.com


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/