Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3


EDİTÖRDEN / EDITORIAL
Mehmet Çakıcı


Özet:

COVID-19 salgınının dünya çapında olumsuz ve yıkıcı etkileri halen devam ediyor. Tüm aşı çabalarına karşı yeni varyantların çıkması bu salgının daha da uzun devam etme durumu ile karşı karşıya kaldığımızı ortaya koymaktadır. Bazı ülkelerde halen tedbirler ve aşılama çalışmaları yetersizdir. Dünya artık Covid-19 öncesi ve sonrası gibi bir büyük değişikliğe uğramıştır. İnsanların yaşantıları da Covid-19 Pandemisi etkisinde değişmiştir. Alışkanlıklarımız, yaşam biçimimiz ve düzenimiz olduğu gibi etkilenmiştir. Covid-19’un yarattığı bu yeni dünya düzeni özellikle ruhsal hastalıkların etkisini daha da artırmıştır. Dünyada ikinci bir pandemi olan Ruhsal Bozukluk Pandemisi artık mevcuttur. İnsanlık ruhsal hastalıklarla boğuşurken ruh sağlığı uzmanlarına da büyük görevler düşmektedir. Anksiyete, depresyon, TSSB, alkol ve madde bağımlılığı, öfke, dürtüsellik, paranoya, ölüm anksiyetesi, temizlik takıntıları, intihar düşünceleri gibi yoğun ruhsal belirtilerin bu süreçte öne çıktığı görülmektedir. Bilimsel araştırmalar da pandeminin etkisinde daha da zorlaştığı görülmektedir. Her şeyin sanal ortama dönüştüğü bu dönemde yüz yüze yapılan çalışmalar bugünlerde daha çok hastaneler ve kliniklerden yapılabilmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi de bilim dünyasına kendi üzerine düşen çabayı göstermeye devam etmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen dergimiz her geçen sayıda daha da gelişmektedir. Covid 19 pandemisi ile ilgili son sayılarımızda çıkan yazılar bu önemli dönemde bilime de ciddi ışık tuttuğunu gözlemlemekteyiz. Dergimizin katıldığı index sayısının da artması bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır. Son olarak da SCOPUS’da incelemeden geçip kabul aldığımızı görmek bizi mutlu etmiştir. Yakın zamanda dergimizi SCOPUS ana listede görmeyi umut ediyoruz. Web of Science ve ULAKBİM değerlendirme sürecinde de olduğumuzu belirtmek isterim. Yıl içinde oluşturduğumuz yeni formatımız ve yılda 4 sayıya çıkmamız da dergimizin başka ileri adımları olmuştur. Derginin kalitesini yükseltmek içinde Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecinde izlenilmeye devam ediyoruz. Bilime ve insanlığa daha yüksek standartlarda hizmet edeceği bir yapıya Derginin geleceğine dair inancımız sonsuzdur. Yeni sayının herkese hayırlı olmasını ümit eder, katkı koyan arkadaşlara çok teşekkür ederim.

 

 

1Professor, Near East University, Faculty of Arts & Sciences, Department of Psychology, Lefkoşa, Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Near East Boulevard, Near East University, Faculty of Arts & Sciences, Department of Psychology, Lefkoşa, Cyprus. ZIP: 99138 E-mail: mehmet.cakici@neu.edu.tr


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/