Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2


EDİTÖRDEN / EDITORIAL
Mehmet Çakıcı


Sayın Okuyucular

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’ni yeni bir sayısını yayınlamaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Dergimiz her defasında daha büyüyor ve gelişiyor. Tabii ki bizler de yeni deneyimler ve tecrübeler yaşıyoruz. Dergimize başvurular da her geçen yıl büyümektedir. Daha şimdiden geçen yılın bütününde gelen yazı kadar bu sayıyı yayınlamadan dahi gelen yazı sayısı geçen yılı geçmiş durumdadır. Böyle olunca da son iki yılda dergimiz yılda 3 sayı çıkarken bu yıl itibarı ile yılda 4 sayı çıkma noktasına gelmiştir. Çok çeşitli bölgelerden ve farklı uluslardaki yazarlardan da yazılar gelmektedir. Bu da dergimizin okuyucularına farklı bilimsel çalışmaları sunma olanağı yaratmaktadır. Yazıların kalitesi de her geçen gün artmaktadır. Bu da bizleri yazılarla ilgili daha fazla seçici kılmakta ve bilimsel kalitesi daha yüksek bilimsel yazıların yayınlanmasına olanak sağlamaktadır. Dergimizin özellikle son 2 sayısında yaptığımız format değişikliğiyle de derginin sunum özelliğini en yüksek noktaya çıkardık. Dergi makalelerinin aldığı atıf sayısını incelediğimizde de bu yılsonu itibarı ile metrik değerlerinin yüksek olacağı beklentisindeyiz. Dergimizin bir diğer özelliği de her sayıda yeni bir dizin daha eklenmiş olmasıdır. Dolayısıyla daha çok okuyucuya da ulamış oluyoruz. Bizi bu sayıya girerken en çok heyecanlandıran ve mutlu eden konulardan biri de SCOPUS tarafından dergimizin değerlendirilerek kabul edilmesi olmuştur. Bundan sonra da dergimizin diğer dizinlere girmesini sağlamak için çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Covid-19 pandemisinin en güçlü şekilde değişik varyantlar ile dünyada etkisini sürdürdüğü bu günlerde bilim üretmeye ve bilim insanlarını bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda özellikle Covid-19 pandemisinin yarattığı ruhsal etkileri anlamaya yönelik çalışmalara da öncelik vererek daha iyi anlaşılmasının da sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü bugün dünyada bir tek Covid-19 pandemisi değil ruh sağlığı bozuklukları pandemisi olduğu da kanaatindeyiz. Tüm dünyada zorlukların yaşandığı bu dönemde 2021 Haziran sayımız okuyucularımızın keyifle bilgilenerek yararlanacakları bir sayı olacağına inancımız tamdır.

 

1Professor, Near East University, Faculty of Arts & Sciences, Department of Psychology, Lefkoşa, Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X

Address of correspondence/Yazışma adresi: Near East Boulevard, Near East University, Faculty of Arts & Sciences, Department of Psychology, Lefkoşa, Cyprus. ZIP: 99138 E-mail: mehmet.cakici@neu.edu.tr


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/