DÜZELTMELER, GERİ ÇEKİLMELER & ENDİŞE İFADELERİ

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, araştırmacılarımıza, kütüphanecilere ve akademik topluluktaki diğerlerine daha iyi hizmet etme çabası içinde, yayın kaydındaki netliğin bilgi dağıtımının kritik bir bileşeni olduğuna inanıyor. Yayınlanmış bir makalenin nihai hale getirilmiş bir “Kayıt Sürümü” olarak kabul edilmesi, ona doğru, eksiksiz ve alıntı yapılabilir olarak güvenilebileceği beklentisini oluşturur. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, bu Kayıt Sürümünü açık erişimli dergiler için ilk makale yayını olarak tanımlar.

Yazıların, dürüst gözlemlere dayanan çalışmalar hakkında rapor verdikleri varsayılmaktadır. Bununla birlikte, bazen bilgi mevcut olduğunda, bununla çelişebilir. Bu gibi durumlarda Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi Publishing dergileri, düzeltmeler, geri çekmeler ve endişe ifadeleri hakkında Yayın Etiği Komitesi kılavuzlarını uygular.

 

Düzeltmeler

Yayınlanan makalelerdeki hatalar, düzeltme veya yazım hatası şeklinde bir düzeltmenin yayımlanmasını gerektirebilir. Makaleler yayınlanır yayınlanmaz okunup alıntı yapılabildiğinden, bundan sonraki herhangi bir değişiklik, önceki sürümü okuyan ve bunlardan alıntı yapan kişileri potansiyel olarak etkileyebilir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, içeriğin doğruluğunu sağlamak için yazarlara makale provalarını yayınlanmadan önce inceleme fırsatı sunar. Bir yazım hatası veya düzeltme yayınlamak, okuyucuların değişiklik hakkında bilgi edinme olasılığını artırır ve ayrıca değişikliğin özelliklerini açıklar.

Corrigenda ve Errata numaralı bir sayfada yayınlanır ve orijinal makalenin alıntısını içerir. Bu düzeltmelerin bir hatayı ele almak için yetersiz olduğu durumlar, Baş Editör tarafından duruma göre ele alınacaktır. Yeni bilimsel araştırmaların normal seyrinden kaynaklanan yetersizlikler bu kapsamda değildir ve herhangi bir düzeltme veya geri çekilme gerektirmeyecektir.

 

Endişe İfadeleri

Gönderilen veya yayınlanan bir makalenin dürüstlüğü veya doğruluğu konusunda ciddi şüphelerin ortaya çıkması halinde, konunun genellikle yazarların sponsor kurumu tarafından yeterli şekilde ele alınmasını sağlamak Baş Editörün sorumluluğundadır. Soruşturmayı yürütmek veya bir karar vermek normalde Baş Editörün sorumluluğunda değildir. Baş Editör, sponsor kurumun kararından derhal haberdar edilmeli ve hileli bir makalenin yayınlandığı tespit edilirse bir geri çekme basılmalıdır. Alternatif olarak, Baş Editör, çalışmanın yürütülmesi veya bütünlüğünün yönlerine ilişkin bir endişe ifadesi yayınlamayı seçebilir.

 

Makale geri çekme

Makaleler, yayına kabul edilmeden önce ilgili yazar tarafından geri çekilebilir. Kabul edilirse, yalnızca makalelerin ilk versiyonlarını temsil eden ve bazen hatalar içeren veya yanlışlıkla iki kez gönderilmiş olan Basında yer alan Makaleler için kullanılabilir. Ara sıra, ancak daha seyrek olarak, makaleler çoklu başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, verilerin dolandırıcılık amaçlı kullanımı veya benzeri gibi profesyonel etik kuralların ihlallerini temsil edebilir. Hatalar içeren veya diğer yayınlanan makalelerin yanlışlıkla kopyaları olduğu keşfedilen Basında yer alan makaleler (yayınlanmak üzere kabul edilmiş ancak resmi olarak yayınlanmayan ve henüz tam cilt / sayı / sayfa bilgisine sahip olmayan makaleler) , veya editörlerin görüşüne göre dergi yayınlama etik kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler (çoklu başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, verilerin hileli kullanımı vb.) Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’nden “Geri Çekilebilir”. Sayı altında yayınlanan makaleler geri alınamaz.

 

Makale geri çekme

Çoklu başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, verilerin hileli kullanımı veya benzeri gibi profesyonel etik kuralların ihlalleri. Ara sıra, gönderim veya yayındaki hataları düzeltmek için bir geri çekme kullanılacaktır. Bir makalenin yazarları veya editör tarafından bilimsel topluluk üyelerinin tavsiyesi altında geri çekilmesi uzun zamandır öğrenilen dünyanın ara sıra gelen bir özelliği olmuştur. Geri çekmelerle ilgili standartlar bir dizi kütüphane ve bilimsel kurum tarafından geliştirilmiştir ve bu en iyi uygulama, makalelerin geri çekilmesi için Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi tarafından benimsenmiştir:

  – Yazarlar ve / veya editör tarafından imzalanan “Geri Çekilme: [makale başlığı]” başlıklı bir geri çekme notu derginin sonraki sayısının bir bölümünde yayınlanır ve içindekiler listesinde listelenir.
  – Elektronik versiyonda orijinal makaleye bağlantı yapılır.
  – Çevrimiçi makalenin önünde geri çekme notunu içeren bir ekran gelir. Bağlantı bu ekrana gelir; okuyucu daha sonra makalenin kendisine geçebilir.
  – Orijinal makale, her sayfada “geri çekildiğini” belirten .pdf üzerindeki bir filigran dışında değiştirilmeden saklanır.
  – Belgenin HTML sürümü kaldırılır.

 

Makale kaldırma: yasal sınırlamalar

Son derece sınırlı sayıda durumda, bir makaleyi çevrimiçi veri tabanından kaldırmak gerekebilir. Bu, yalnızca makalenin açıkça iftira niteliği taşıdığı veya başkalarının yasal haklarını ihlal ettiği veya makalenin bir mahkeme kararının konusu olduğu veya olmasını beklemek için iyi bir nedenimiz olduğu durumlarda veya maddeye göre işlem yapıldığında gerçekleşecektir. Ciddi bir sağlık riski oluşturabilir. Bu durumlarda, üst veriler (Başlık ve Yazarlar) korunurken, metin, makalenin yasal nedenlerle kaldırıldığını gösteren bir ekran ile değiştirilecektir.

 

Makale değiştirme

Makalenin üzerinde hareket edilmesi halinde ciddi bir sağlık riski oluşturabileceği durumlarda, orijinal makalenin yazarları kusurlu orijinali geri çekip düzeltilmiş bir versiyonla değiştirmek isteyebilir. Bu durumlarda geri çekme prosedürleri, veritabanı geri çekme bildiriminin düzeltilmiş yeniden yayınlanan makaleye bir bağlantı ve belgenin bir geçmişini yayınlaması farkıyla izlenecektir.