Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar kapsamında Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi Doçentlik Başvurularındaki beyannamede kullanılabilir. Karar gereği Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi,Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale işlem ücreti (APC) alan dergiolduğundan, Yağmacı/şaibeli sınıfına girmemektedir. Daha fazla bilgi için BURAYI tıklayınız ve Madde 44. okuyunuz. 

Yine Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararında “WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler” kriteriyle belirtilen kapsamdaki dergilerin yağmacı/şaibeli sınıfına girmeyeceğini belirtmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü yayın organıdır. Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 04.04.2005 tarihinde 339/05 numarası ile Özel Eğitim ve Öğretim Kurumu Açma izni olan ve ayrıca 11 Temmuz 2005 tarihinden itibaren KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Öğretime Başlama izni onaylanmış bilimsel bir eğitim kurumu ve Enstitüdür. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi YÖK tarafından tanımlanan Enstitü ve Bilimsel bir eğitim Kurumu olma kapsamında “yağmacı/şaibeli” sınıfına girmemektedir. 


Web of Science kabulü hakkında..

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


Kalite Standartları Hakkında EASE Açıklaması

 

Avrupa Bilim Editörleri Birliği, tüm editörleri COVID-19 hakkındaki araştırma raporlarının gerekli standartları karşılamasını ve üzerinde anlaşılan yönergelere uymasını, ve tüm sınırlılıkların açıkça belirtilmesini sağlamaya teşvik eder.

EASE üyeleri COVID-19 pandemisi ile ilgili birçok çalışmada kötü raporlama standartlarına dikkat çekmiştir. Enfekte hastaları tedavi etmek ve koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için tıbbi ve halk sağlığı önlemlerinin başarılı olması, yüksek kaliteli kanıtlara bağlıdır. EASE, pandemi ile ilgili verilerin toplanmasına ve yayınlanmasına dahil olan herkesi etik yönergelere uymaya ve standart raporlama yönergelerine (bkz. www.equator-network.org), örneğin klinik araştırmalar için CONSORT’a ve epidemiyolojik çalışmalar için STROBE’ye bağlı kalmaya davet etmektedir.

Demografik veriler tüm bireylerin yaş ve cinsiyetini içermeli, ve cinsiyet ve toplumsal cinsiyet hakkındaki verilerin tam ve doğru bir şekilde raporlanmasını sağlamak için SAGER yönergelerini takip etmelidir. Mümkün olduğunda verilerin tam ve açık olarak paylaşılmasını teşvik ediyoruz.

Kriz zamanlarında, gerekli tüm verilerin elde edilmesinin her zaman mümkün olmayabileceğini ve zorunlu olarak raporlamanın kısıtlanabileceğini kabul ediyoruz. Yanlış yorumlardan kaçınmak ve aynı zamanda bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını kolaylaştırmak için, editörleri yazarların araştırmalarına bir sınırlama bildirimi eklemeye teşvik ediyoruz. Bu, okuyucuları bilgilendirecek ve yayınlanan herhangi araştırmaların kullanışlılığını güçlendirecektir.

Buna ek olarak, her zaman yüksek dil standartlarını savunurken, önemli araştırmaların hızlı bir şekilde yayılmasını kolaylaştırmak amacıyla, yayınlanmış araştırmanın anlaşılabilir olmasını sağlamak ve yazarlar üzerinde katı dil gereklilikleri uygulamamak için, editoryal katılımı sınırlamanın gerekli olabileceğini kabul ediyoruz.

İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/  web adresinden ulaşılabilir.