Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.02


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Durumluk Sahtecilik Olgusu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study of the State Impostor Phenomenon Scale

 

Cemaliye Direktör1, Zihniye Okray2

Özet:

Bu çalışmanın amacı Fujie tarafından geliştirilen Durumluk Sahtecilik Ölçeğini Türkçe’ye uyarlamak, uyarlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için iki farklı örneklem grubu ile çaılışmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ve iç tutarlılık analizi için oluşturulan 287 kişilik ilk örneklem grubunun yaş ortalaması 23.84+5.32’dir. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen faktör yapısının uyum düzeyi incelenmiştir. 101 katılımcıdan oluşan ikinci örneklem grubunun yaş ortalaması 23.49+3.82 olarak belirlenmiştir.  Sonuçlar Durumluk Sahtecilik Olgusu Ölçeği’nin Türkçe’de istikrarlı bir faktör yapısına ve güvenilirlik katsayısına sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: sahtecilik olgusu, ölçek, durumluk, uyarlama


1Assist. Prof., European University of Lefke, Faculty of Arts and Science, Psychology Department, Gemikonağı-TRNC, cdirektor@eul.edu.tr, Orcid; 0000-0002-2249-4908

2Prof., European University of Lefke, Faculty of Arts and Science, Psychology Department, Gemikonağı-TRNC, zokray@eul.edu.tr, Orcid; 0000-0002-9117-4991

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: European University Of Lefke, Psychology Department, Gemikonağı,TRNC,  Mersin 10 Turkey, 99728.E-mail: cdirektor@eul.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 07.10.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 12.12.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 28.04.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Direktör, C. & Okray, Z. (2023). Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study of the State Impostor Phenomenon Scale, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 105-110


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/