Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.23.3.09


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Doğal Afetler ve Ruh Sağlığı İlişkisi

The Relationship between Natural Disasters and Mental Health

Arzu Bulut1

Özet:

Afetler karmaşık küresel bir sorundur ve hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Afetler, mala zarar verme, fiziksel yaralanma, ölüm, psiko-sosyal iyilik halinin bozulması, mülkün zarar görmesi ve hizmetlerin uzun süreli kesintiye uğraması yoluyla yıkıma neden olmaktadır. Afetler ve ruh sağlığı büyük ölçüde ilişkilidir ve afetler, etkilenen nüfus üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gelişmemiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada afetlerin neden olduğu ruh sağlığı sorunları en çok ihmal edilen konular arasındadır. Afetlerde psikolojik müdahalenin önemi ve etkilenen nüfusta uygulanabilirliği konusundaki farkındalık, mağdurların iyileşmelerine yardımcı olabilir. Bu çalışmada afet ve ruh sağlığı arasındaki ampirik bağlantıya odaklanan araştırmalar hakkındaki mevcut bilgileri genişletmek ve mevcut literatürün kapsamlı bir incelemesini yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada sistematik olmayan bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması 2008-2023 yılları arasında PubMed, Web of Science (WoS), Science Direct, Scopus, Google Scholar elektronik akademik veri tabanları ve Google arama motoru üzerinden tam metinli Türkçe ve İngilizce dilde yayımlanmış makale ve raporları içermektedir. Literatür arama sürecinde “natural disasters”, “natural disasters+mental health”, “natural disasters+psychological health”, “natural disasters+early interventions” İngilizce anahtar sözcükler ve bunların Türkçe dilde karşılıkları kullanılmıştır. Afetlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini anlamak, müdahaleleri en uygun hale getirmeye yardımcı olabilir. Kanıta dayalı afet müdahalelerinin kullanılması, etkilenen bireyler ve topluluklar için sıkıntıyı azaltabilir, refahı artırabilir ve işlevselliği iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Afetler, Doğal afetler, Ruh sağlığı, Psikolojik sağlık, Erken müdahaleler


* This study was presented as an oral presentation at the Aegean Summit, 4th International Congress of Applied Sciences (The Relationship between Natural Disasters and Mental Health) held in Mugla on 12-13 February 2022.

 

1Asst. Prof., Bandirma Onyedi Eylul University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Balikesir, Turkiye, Orcid ID: 0000-0001-7362-5667

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Arzu Bulut, Bandirma Onyedi Eylul University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Balikesir, Turkiye, Email: abulut@bandirma.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.02.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 25.07.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 25.07.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2023

Citing/Referans Gösterimi: Bulut, A. (2023). The Relationship between Natural Disasters and Mental Health, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 265-273


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/