Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.10


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Dezavantajlı Gruplar için Hayvan Destekli Müdahalelere Sistematik Bir Bakış

A Systematic Examination of Animal Assisted Interventions for Disadvantaged Groups

 

Seda Topgül1


Özet:

Evcil hayvanlar terapötik etkileri nedeni ile psikiyatrik, pediatrik ve geriatrik popülasyon üyelerinin yaşamlarını zenginleştirmektedir. Böylece bireylerin ihtiyaç ve hedeflerini karşılamaya da yardımcı olmaktadır. Hayvan destekli müdahalelerin bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hallerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik önemli faydaları olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı hassas grupların tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak hayvan destekli müdahalelerin yararlarını, uygulama alanlarını gözden geçirmek ve bu alandaki bazı çalışma sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla, sistematik bir derleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Sistematik yazın taraması ile hayvan destekli müdahalelerin etkilerini anlamlandırmak hedeflenmiştir. Araştırma sonuçları hayvan destekli terapiler ve hayvan destekli aktivitelerin sıklığı, süresi, kontrol edilebilirliği, örneklem büyüklükleri, oturum özellikleri, kullanılan evcil hayvan türleri ve metodolojik sınırlamalar nedeni ile bireylerin refahının nasıl etkilendiğine ilişkin net ve kesin sonuçların mevcut olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak genel olarak evcil hayvan müdahalelerinin olumlu sosyal davranışları arttırdığı ve terapötik ortamda evcil hayvan kullanımının etkilerinin olumlu olduğunu göstermiştir. Hayvan destekli müdahalelerin hassas gruplara yönelik bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmede bir destek yöntemi olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, psikiyatrik bozukluklardan gelişimsel bozukluklara, demans ve Alzheimer gibi hastalıklardan şizofreniye kadar geniş bir alanda hayvan destekli müdahalelerden faydalanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan Destekli Aktivite, Hayvan Destekli Terapi, Dezavantajlı Gruplar


1Assoc. Prof., Akdeniz University, Manavgat Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of Social Services, Antalya-Turkey, Orcid İd: 0000-0003-1649-1732

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Akdeniz University, Manavgat Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of Social Services, Antalya-Turkey, E-mail: sedatopgul@akdeniz.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 28.07.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 30.08.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 26.09.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Topgül, S.  (2022). A Systematic Examination of Animal Assisted Interventions for Disadvantaged Groups, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 387-392


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/