DERGİNİN YÖNERGESİ

 

Yönetim Kurulu: Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (KTPP) ticari ve hukuki anlamda bağlı bulunduğu şirket sahiplerinden oluşan kuruldur.

Görevleri: Dergi editörü ile birlikte derginin yürütme kurulunda görev alır. Derginin tüm ticari ve hukuki sorumluluklarını takip eder ve yerine getirir, mali tablo ve ticari kuruluşlarla ilişkilerden sorumludur.

Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu ve Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi editöründen oluşur.

Görevleri: Editöryal kurul ile yönetim kurulu arasında yer alır ve iki kurul arasında bağlantı kurar.  Derginin tüm bilimsel faaliyetlerinden yürütme kurulu sorumludur. Derginin işbirliği içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütür. Haftada bir defa toplanır.

Bilimsel Kurullar 

A- Editöryal Kurul: Editör dışında, onursal, yardımcı, dil, dış ilişkiler, istatistik ve web editörlerinden oluşur. Editöryal kurulun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağına, mevcut editöryal kurulun önerisi de dikkate alınarak, yürütme kurulu tarafından karar verilir.

Mevcut üyeler için (dış ilişkiler editörü dışında) devamlılık kararı, dergi elektronik değerlendirme sistemi verilerine göre her yıl, editöryal kurulun ortak önerisi ve yürütme kurulu onayı ile alınır. Dış ilişkiler editörü devamlılık kararı her yıl editöryal kurulun ortak önerisi ve yürütme kurulu onayı ile alınır.

En az ayda bir defa toplanır. Görev paylaşımının nasıl yapılacağına yürütme kurulu ve editöryal kurulun eşgüdümü içerisinde karar verilir.

  1. Editör: Dergi elektronik değerlendirme sistemi verilerine göre editoryal kurul içerisinde etkin ve verimli olarak çalışan, bilimsel yayıncılık ve meslek alanında tecrübesi olan kişi ya da kişilerdir. Editör/editörler, editöryal kurulun ortak önerisi ve yürütme kurulu onayı doğrultusunda seçilir.

Görevleri: Derginin yürütme kurulunda görev alır. Derginin her türlü bilimsel faaliyetinden sorumludur. Derginin editöryal kuruluna başkanlık eder. Dergiye gönderilen yazılar ile ilgili sürecin kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. Dergiye gelen yazıları ilgili editoryal kurul üyelerine yönlendirir. Yazılar ile ilgili nihai kararı verir. Kabul edilen yazıların basım aşamasına getirilişinde rol alır.

  1. Yardımcı Editör: Yazılar yardımcı editörlere ilgi ve uzmanlık alanlarına göre iletilir. Yardımcı editörler, gönderilen yazıların ilk değerlendirmesini yaparak dergi kurallarına ve yayın politikasına uygun olup olmadığına karar verir. Eğer yazının dergi kuralları ve/veya yayın politikasına uymadığına karar verirse bunu editöre bildirir. Dergi kuralları ve yayın politikasına uygun bulduğu yazıların hakemlere gönderilip gönderilmeyeceğine karar verir. Hakemlere gönderilmesine karar verdiği yazıların hakem atamalarını yapar. Gerekli durumlarda yazılar ile ilgili hakemliği üstlenebilir. Hakemlik değerlendirmesi sürecinin derginin belirlediği kurallara göre ve yayın politikasına uygun şekilde en kısa sürede tamamlanmasından sorumludur. Bu süreci tamamlamış yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili nihai kararı editör verir.
  2. Dil editörü: Yardımcı editör tarafından iletilen yazıların dil (Türkçe ve İngilizce) açısından değerlendirmesini yapar. Gerekli durumlarda yazılar ile ilgili hakemliği üstlenebilir.
  3. Dış ilişkiler editörü: Yürütme kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, derginin uluslararası indekslerle olan yazışmalarını takip eder ve yeni indekslere katılmak için gerekli girişimlerde bulunur. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmaları yürütür.
  4. İstatistik editörü: Yardımcı editör tarafından iletilen yazıların istatistiksel açıdan değerlendirmesini yapar. Gerekli durumlarda yazılar ile ilgili hakemliği üstlenebilir.
  5. Web editörü: Derginin web sayfası, hakemlik değerlendirme sisteminin düzenlemesi ve bununla ilgili kuruluşla iletişimden sorumludur. Kabul edilen yazıların basım sürecine kadar olan mizanpajından sorumludur. Basımı gerçekleştiren yayınevi ile iletişim kurar.

B- Danışma Kurulu: Bilimsel yayıncılık ve mesleki alan tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Danışma kurulunun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağına, mevcut editöryal kurulun önerisi de dikkate alınarak, yürütme kurulu tarafından karar verilir.

Mevcut üyeler için devamlılık kararı dergi elektronik değerlendirme sistemi verilerine göre her yıl, editöryal kurulun ortak önerisi ve yürütme kurulu onayı ile alınır.