Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.22


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Cinsiyete Duyarlı Psikiyatri: Feminist Terapi

Gender Sensitive Psychiatry and Feminist Therapy

Veysel Kaplan


Özet:

Toplumsal cinsiyet, kültürün kadın ve erkeğe biyolojik cinsiyetlerinden farklı olarak verdiği toplumsal rolleri ifade etmekte ve toplumda eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal statü gibi bir çok alanda ayrımcılığa ve eşitsizliklere yol açmaktadır. Bugün ataerkil toplumlarda yaşayan kadınlar, toplumsal cinsiyet rollerinin baskısı, ekonomik bağımlılıkları, yüklendikleri ağır sorumluluklar, maruz kaldıkları olumsuz tutumlar ve kalıp yargılarla sınırlandırılmaktadırlar. Tüm bunlar, kadınların sıklıkla depresyon, anksiyete, korku ve düşük benlik saygısı gibi psikolojik problemler yaşamasına neden olmaktadır. Kadınların ruhsal sorunlarının tedavisi olarak uygulanan biyomedikal model ve ana akım terapi yaklaşımları da, semptomları sadece biyolojik değişimler olarak görmesi, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini desteklemesi ve kültür/cinsiyet/etnik köken gibi özellikleri göz ardı etmesi gibi durumlar nedeniyle özellikle kadınların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmede yetersiz kalmaktadır. Alterantif bir yöntem olarak feminist terapi ise, hem terapiste hem de danışana günlük hayatta sosyal ve duygusal gelişim fırsatı vermektedir. Feminist terapi, hastalık odaklı bir yaklaşımdan ziyade bireylerin güçlü yönlerini keşfetmelerine yardımcı olmayı, bireylerin suçluluk duygularından kurtulmalarını ve yeni beceriler edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Feminist terapi, özellikle kadınların ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumda radikal değişimleri hedefleyen modern bir yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik Yaklaşımlar, Cinsiyete Duyarlıklık, Feminist Terapi


PhD, RN, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Harran University, Şanlıurfa-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0001-9082-1379

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Harran University, Şanlıurfa-Turkey, E-mail: vyslkpln@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 17.02.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 28.04.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 05.05.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Kaplan, V.  (2021). Gender Sensitive Psychiatry and Feminist Therapy., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 211-16


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/