Editörden

Mehmet Çakıcı

>Özet     >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.23.02

Orjinal Makaleler

Kendini Susturma ve Genel Sıkıntı Arasındaki İlişki: Benlik Saygısı Aracı Bir Rol Oynuyor Mu?

Meva Demir Kaya1, Feridun Kaya2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.01        >XML        >HTML


Durumluk Sahtecilik Olgusu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cemaliye Direktör1, Zihniye Okray2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.02        >XML        >HTML


Kontrol Odağı ve Ebeveynin Çocuğuyla İletişimi İlişkisi: Genel Öz- Yeterliliğin Aracı Rolü

Ahmet Özbay1, Süleyman Kahraman2, Hatice Deniz Özdemir3, Göksu Güre4

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.03        >XML        >HTML


Öğretmenlerin Ruh Sağlığı için Felsefe Oluşturma ve Eylem Planı Stratejileri

Rahmat Aziz1, Retno Mangestuti2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.04        >XML        >HTML


Kişilerarası Sorunların Yordayıcıları Olarak Çocukluk Çağı Travmaları, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Psikolojik Sağlamlık

Elif Yöyen1, Umut Bozacı2

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.05         >XML        >HTML


Üst Kol ve Nefes Egzersizleri Uygulanan COVID-19 Hastalarında Anksiyete Düzeyleri

Nurul Citta Banu Putri1, Amira Permatasari Tarigan1, Pandiaman Pandia1, Andika Pradana1,  Putri Chairani Eyanoer2, Sudirman Parningotan Sinaga3, Elmeida Effendy4

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.06         >XML        >HTML


İdeal ve Alınan Sevgi Uyuşmazlığı: Tatmin Edilmemiş İlişkilere Giden Yolun Araştırılması

Akshita Bakshi1, Shadab Ahmad Ansari2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.07       >XML        >HTML


Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ile Ruminasyonla, Depresif Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Melek Öztürkler As1, Asra Babayiğit2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.08         >XML        >HTML


Vücut Geliştiren Erkeklerin TAT ve Rorschach Tepkilerinin Olgu Düzeyinde İncelenmesi

Bingül Harmancı1

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.2.09        >XML        >HTML