Editörden

Mehmet Çakıcı

>Abstract      >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.23.01

Orjinal Makaleler

İntihar Olgusunda Psikolojik Özelliklerin İncelenmesi

Merve Keleş1, Elif Yöyen2, Fatih Bal3

> Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.01     >XML        >HTML


Bibliyoterapi Eğitiminin Sosyal-Duygusal Beceriler İle Okuma İlgisi ve Okuma Motivasyonuna Etkisi

Şengül Başarı1, Ahmet Güneyli2, Gözde Latifoğlu Yıltaş3, Gül Kahveci4

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.02       >XML        >HTML


Kırsal Kesimde Yaşayan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Sezer Avcı1, Dilek Kaytan2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.03    >XML        >HTML


Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği- Özbildirim Formunun Türkçeye Uyarlanması

Sözen İnak Gönyeli1

> Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.04      >XML        >HTML


Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Elektrokonvulsif Tedavi Uygulanan Hastaların Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikleri

Buğra Çetin1

> Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.05     >XML        >HTML


Son Ergenlik Döneminde Dissosiyatif Bulgular ile Ruminasyon Arasındaki İlişkide Duyguları İfade Etmenin Rolü

Afranur Özgönül1 Z. Deniz Aktan2 İpek Ülkümen3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.06      >XML        >HTML


Kimlik Krizi ve Kişilik Bozuklukları: Otantikliğin Aracı Rolü

Faik Taşçı1, Yusuf Bilge2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.07          >XML        >HTML


Klinik Olmayan Popülasyonda Mükemmeliyetçilik Boyutlarının Sosyal Anksiyete ile İlişkisi

Elif Yöyen1, Can Zoraloğlu2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.08          >XML        >HTML


COVID-19 Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler : Kesitsel Bir Çalışma

Aynur Uysal Toraman1, Ökkeş Kısa2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.09          >XML        >HTML