Editörden

Mehmet Çakıcı

>Özet        >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.22.04

Orjinal Makaleler

Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerinde Dijital Sosyal Baskının Rolünü Keşfetmek

Ali Dula1, Şakir Güler2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.01       >XML        >HTML


Kuzey Kıbrıs Hanehalkı Kesitsel Çalışmasında Yetişkin Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Yaygınlığı ve Risk Faktörleri

Asra Babayiğit1, Mehmet Çakıcı2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.02       >XML        >HTML


Covid – 19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinde Bilişsel Kontrol ve Esneklik ile Anksiyete İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Burcu Bayrak Kahraman1, Sevinç Mersin2, Aysun Acun3

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.03      >XML        >HTML


Yeme Tutumları ve Depresyon Belirtileri İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü

Pınar Cevizci1, Miray Akyunus2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.04      >XML        >HTML


Genç Yetişkinlerde Özgünlük ve Öznel İyi Oluş Arasındaki ilişkide Öz-Bilincin Aracı rolü

Nuran Odabaşı1, Ferzan Curun2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.05     >XML        >HTML


Koronavirüs Pandemisi Döneminde Aile Dayanıklılığının Annelerin Risk Faktörlerine Göre İncelenmesi

Gülçin Karadeniz1

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.06      >XML        >HTML


Fibromiyalji Tanılı Bireylerin Ağrı Düzeyleri, Yaşam Kaliteleri ve Duyguları İfade Etme Becerileri Üzerinde Psikodramanın Etkisi

Özlem Şener1

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.07          >XML        >HTML


Sigarayı bıraktırmak için cep telefonu tabanlı farkındalık müdahaleleri: Randomize kontrollü bir çalışma

Fadime Tülücü1

>Özet        >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.08          >XML        >HTML


Özel Gereksinime İhtiyacı Olan Çocuklara Sahip Anne Babalarda Travma Sonrası Büyüme

Gülşen Filazoğlu Çokluk1

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.09          >XML        >HTML

Derleme Yazısı

Dezavantajlı Gruplar için Hayvan Destekli Müdahalelere Sistematik Bir Bakış

Seda Topgül1

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.10       >XML        >HTML


Okullarda Performans Değerlendirme: Bir Meta-analiz Çalışması

Fatma Köprülü1, Behçet Öznacar2

>Özet        >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.11       >XML        >HTML