[ultimate_heading main_heading=”Cilt. 4, Sayı 2, Haziran 2022″ margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Editörden

Orjinal Makaleler

Yaratıcı Zihniyet Yapıları Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sema Karakelle1, Seda Saraç2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.01        >XML        >HTML


İhtiyaç Doyumu, Yaşam Amaçları ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz-Kontrol ve Amaçlar için Mücadelenin Aracı Rolü

Sena Güme1, Ali Eryılmaz2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.02        >XML        >HTML


Bariatrik Cerrahi Öncesi ve Sonrası Benlik Saygısı, Duygusal Yeme, Yeme Tutumu, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Yıllık Takip Çalışması

Sema Nur Türkoğlu Dikmen1, Şengül İlkay2, Yasir Şafak3

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.03       >XML        >HTML


COVID-19 Peritravmatik Distres İndeksi’nin (CPDI) Türkiye Örneği’ne Uyarlama Çalışması

Funda Kocaay1, Fatih Yığman2, Nursemin Unal3, Fulya Barış Pekmezci4

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.04       >XML        >HTML


Yeme Tutumlarını Yordamada Öz Anlayış ve Yeme Farkındalığının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kübra Yalın1, Selin Karaköse2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.05       >XML        >HTML


Covid-19 Pandemisinde Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ezgi Dirgar1, Betül Tosun1, Katalin Papp2, Buğlem Kadriye Dolanbay1, Nermin Olgun1, Nurten Özen3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.06       >XML        >HTML


COVID-19 Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Betül Tosun1, İsmail Dusak2, Nursemin Unal3, Serap Güngör4, Nuran Tosun5

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.07       >XML        >HTML


COVİD-19 Korkusu, Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Nurullah Yelboğa1, Salih Aydın2, Abdullah Işık3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.08       >XML        >HTML


Poliklinik Hizmeti Alıp Sigarayı Bırakamayanların Bir Yıl Sonra Desteğe Açık Olma Durumlarının Tekrar Değerlendirilmesi

Abdülkadir Deniz1, Safiye Özvurmaz2, Seyfi Durmaz3

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.09       >XML        >HTML