[ultimate_heading main_heading=”Cilt. 4, Sayı 1, Mart 2022″][/ultimate_heading]

Editörden

Orjinal Makaleler

Sosyoekonomik Durumun, Anne Psikopatolojisinin, Yansıtıcı İşleyişin ve Duygu Sosyalleştirmenin Erken Çocukluk Döneminde Gözlenen Davranış Problemlerindeki Rolü

Afra Selcen Taşdelen1, Asiye Kumru2, Gizem Arıkan3

>Abstract   >PDF    >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.01        >XML        >HTML


Vücut geliştirme sporu ile uğraşan erkek bireylerde kas algısı bozukluğu, ortoreksiya nervoza ve sporda güdülenme arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hüseyin Abraş1, Deniz Erdağ2, Ayşe Buran3

>Abstract   >PDF    >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.02         >XML     >HTML


Koronavirüs Tedavisi Tamamlanmış Bireylerin Travma Sonrası Büyüme Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

Adeviye Aydın1, Yunus Kaya2

>Abstract   >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.03       >XML       >HTML


Prososyal Yalanın Uygunluğu Testi – Çocuk Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Muhammed Şükrü Aydın 1, Sema Karakelle 2, Asiye Kumru 3

>Abstract   >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.04      >XML      >HTML


Yeme Bozukluklarının Çocukluk Travmaları ve Yaşam Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi

Sultan Okumuşoğlu 1

>Abstract    >PDF        >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.05       >XML         >HTML


Ergenler Arasında Görülen Siber Zorbalığın ve Mağduriyetin Akran İlişkileri ve Benlik Kavramı ile İlişkisinin İncelenmesi

Ezgi Taştekin1, Pınar Bayhan 2

>Abstract   >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.66        >XML       >HTML


İlişki Doyumu ve Yükleme Biçimleri İlişkisi: Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Aracı Rolü

Gizem Özen1, Ferzan Curun2

>Abstract    >PDF     >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.07     >XML       >HTML


Baba Eğitim Programı: Deneysel Bir Çalışma

Yasemin Sorakın1, Yağmur Çerkez2

>Abstract   >PDF   >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.08      >XML        >HTML


Klinik Olmayan Türk Örneklemde Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Madde Tepki Kuramı ile Değerlendirilmesi

Arkun Tatar1, Didem Ayhan2

>Abstract    >PDF   >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.09           >XML         >HTML


Ev Kadınlarında Tükenmişlik ve Somatizasyon: Depresyonun Yordayıcıları

Selin Karaköse1, Ayşe Nehir Ulusoy2

>Abstract   >PDF   >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.10           >XML        >HTML