ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikolog Dergisi’nin politikası, tüm yazarların makalelerinde çıkar çatışması olup olmadığını belirtmesidir.

Makalelerde aşağıda belirtilen ifadeler veya destekleyici belgeler beyan edilerek yayınlanır:

  • Yazarların çıkar çatışmaları; ve
  • Çalışmanın tasarımında varsa bu kaynakların rolünün açıklamaları ile birlikte sponsor isimleri dahil olmak üzere çalışma için destek kaynakları; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması; raporun yazılması; raporu yayına sunma kararı; veya destekleyici kaynağın böyle bir ilgisinin olmadığını beyan eden bir ifade; ve
  • Yazarların, erişimin devam edip etmediği de dahil olmak üzere, erişimin niteliği ve kapsamı hakkında bir açıklama ile çalışma verilerine erişiminin olup olmadığı.

Editörler, yukarıdaki ifadeleri desteklemek için, sonuçta tescilli veya finansal çıkarı olan bir fon sağlayıcı tarafından desteklenen bir çalışmanın yazarlarından “Bu çalışmadaki tüm verilere tam erişimim vardı ve eksiksiz verilerin bütünlüğü ve veri analizinin doğruluğu için tüm sorumluluğu alıyorum” imzalı bir beyan formu talep edebilirler.

Herhangi bir çelişki yoksa, Yazarlar “Yazar (lar) çıkar çatışması bildirmiyor” ifadesini kullanmalıdır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Yazarların çıkar çatışması ifadelerine ilişkin rehberlik için ICMJE önerilerine başvurmalarını önermektedir.

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-respons–conflicts-of-interest.html#two