BEYANNAMELER

Tüm yazılar, ‘Beyannameler’ başlığı altında aşağıdaki bölümleri içermelidir:

 • Etik onayı ve katılım onayı
 • Yayın izni
 • Veri ve materyallerin mevcudiyeti
 • Çıkar çatışması
 • Finansman
 • Yazar katkıları
 • Teşekkürler
 • Yazarların bilgileri (isteğe bağlı)

Bu bölümlere dahil edilecek bilgilerle ilgili ayrıntılar için lütfen aşağıya bakınız.

Bölümlerden herhangi biri yazınıza uygun değilse, lütfen başlığı ekleyin ve o bölüm için “Uygulanamaz” yazın.

Etik onay ve katılma izni

Katılımcıları, insan ait verileri veya insan dokusunu içeren çalışmaları bildiren makaleler:

 • etik onayı ve rızasıyla ilgili bir açıklama ekleyin (onay ihtiyacından feragat edilmiş olsa bile)
 • Çalışmayı onaylayan etik komitenin adını ve uygunsa komitenin referans numarasını ekleyin

Hayvanları içeren çalışmalar, etik onayı hakkında bir beyan içermelidir ve bireyin sahip olduğu hayvanları içeren deneysel çalışmalar için, yazarlar ayrıca sahibinden gelen bilgilendirilmiş onay hakkında bir açıklama da içermelidir.

Daha fazla bilgi için içerik politikalarımıza bakın.

Yazınız herhangi bir hayvan veya insan verisi veya dokusunu rapor etmiyor veya bunların kullanımını içermiyorsa, lütfen bu bölümde “Uygulanamaz” ifadesini belirtin.

Yayın izni

Yazınız, herhangi bir biçimde herhangi bir kişinin verilerini (her türlü kişisel ayrıntı, görüntü veya video dahil) içeriyorsa, bu kişiden veya çocuklar söz konusu olduğunda, ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden yayın izni alınmalıdır. Vaka raporlarının tüm sunumları, yayın için onay almış olmalıdır.

Yazınız herhangi bir kişiye ait verileri içermiyorsa, lütfen bu bölümde “Uygulanamaz” ifadesini belirtin.

Veri ve materyallerin mevcudiyeti

Tüm yazılar bir “Veri ve materyallerin kullanılabilirliği” ifadesini içermelidir. Veri kullanılabilirliği beyanları, uygun olduğu durumlarda, çalışma sırasında analiz edilen veya oluşturulan kamuya açık arşivlenmiş veri setleri de dahil olmak üzere, makalede bildirilen sonuçları destekleyen verilerin nerede bulunabileceğine ilişkin bilgileri içermelidir. Veriler derken, makalede bildirilen bulguları yorumlamak, çoğaltmak ve üzerine inşa etmek için gerekli olan minimum veri kümesini kastediyoruz. Araştırma verilerini kamuya açık olarak paylaşmanın her zaman mümkün olmadığının farkındayız, örneğin bireysel mahremiyetin tehlikeye girebileceği durumlarda ve benzeri durumlarda veri kullanılabilirliği, her türlü erişim koşuluyla birlikte yine de yazıda belirtilmelidir.

Veri kullanılabilirliği ifadeleri, aşağıdaki formlardan birini (veya birden çok veri kümesi için gerekiyorsa birden fazlasının bir kombinasyonunu) alabilir:

 • • Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve / veya analiz edilen veri kümeleri, makul talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.
 • • Bu çalışma sırasında üretilen veya analiz edilen tüm veriler bu yayınlanan makaleye [ve ek bilgi dosyalarına] dahil edilmiştir.
 • • Mevcut çalışma sırasında oluşturulan ve / veya analiz edilen veri kümeleri [VERİLERİN HALKA AÇIK OLMAMASININ NEDENİ] nedeniyle kamuya açık değildir, ancak makul talep üzerine ilgili yazardan alınabilir.
 • Mevcut çalışma sırasında herhangi bir veri kümesi oluşturulmadığı veya analiz edilmediğinden veri paylaşımı bu makale için geçerli değildir.
 • Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler [üçüncü şahıs adı] ‘ndan temin edilebilir, ancak mevcut çalışma için lisans altında kullanılan ve bu nedenle kamuya açık olmayan bu verilerin mevcudiyeti için kısıtlamalar geçerlidir. Bununla birlikte veriler, makul talep üzerine ve [üçüncü şahıs adı] ‘nın izniyle yazarlardan elde edilebilir.
 • Uygulanamaz. Yazınız herhangi bir veri içermiyorsa, lütfen bu bölümde “Uygulanamaz” ifadesini belirtin.

Çıkar çatışması

Tüm mali ve mali olmayan çıkar çatışmaları bu bölümde beyan edilmelidir.

Çıkar çatışmalarının tam açıklaması için içerik politikalarımıza bakın. Sizin veya ortak yazarlarınızdan herhangi birinin çıkar çatışması olup olmadığından emin değilseniz, lütfen yazı işleri ofisi ile iletişime geçin.

Lütfen yazarların baş harflerini bu bölümde her yazarın çıkar çatışmalarına atıfta bulunmak için kullanın.

Herhangi bir çıkar çatışması yoksa, lütfen bu bölümde “Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan eder” ifadesini belirtin.

Finansman

Rapor edilen araştırma için tüm finansman kaynakları beyan edilmelidir. Fon kuruluşunun çalışmanın tasarımında, verilerin toplanmasında, analizinde ve yorumlanmasında ve yazının yazılmasındaki rolü beyan edilmelidir.

Herhangi bir finansman yoksa, lütfen bu bölüme “Uygulanamaz” ifadesini ekleyin.

Yazar katkıları

Yazarların yazıya bireysel katkıları bu bölümde belirtilmelidir. Yazarlık için rehberlik ve kriterler içerik politikalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Lütfen her yazarın bu bölümdeki katkılarına atıfta bulunmak için baş harfleri kullanın, örneğin: “FC hematolojik hastalık ve transplant ile ilgili hasta verilerini analiz etmiş ve yorumlamıştır. RH böbreğin histolojik incelemesini gerçekleştirmiş ve makalenin yazılmasında büyük katkı sağlamıştır . Tüm yazarlar makalenin son halini okumuş ve onaylamıştır.”

Teşekkür

Profesyonel yazı hizmetleri veya materyalleri sağlayanlar da dahil olmak üzere, makaleye katkıda bulunan ve yazarlık kriterlerini karşılamayanları lütfen belirtin.

Yazarlar, Teşekkür bölümünde belirtilenlerin tümünden onay almak için izin almalıdır.

Teşekkür edecek kimseniz yoksa, lütfen bu bölüme “Uygulanamaz” yazın.

Yazarların bilgileri

Bu bölüm isteğe bağlıdır.

Bu bölümü, okuyucunun makaleyi yorumlamasına yardımcı olabilecek yazar (lar) hakkında ilgili bilgileri eklemek ve yazarların bakış açısını anlamak için kullanmayı seçebilirsiniz. Bu, yazarların nitelikleri, kurumlarda veya topluluklarda sahip oldukları mevcut pozisyonlarla ilgili ayrıntıları veya diğer ilgili arka plan bilgilerini içerebilir. Lütfen yazarları baş harflerini kullanarak tanımlayın. Bu bölümün herhangi bir çatışan menfaati tanımlamak için kullanılmaması gerektiğini unutmayın.