Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.05


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Emerging Adults’ Perceived Life Skills, Self -Regulation, Emotional Regulation, Helicopter Parenting and Autonomy Supportive Behaviours

Adaptation of the Self-Report Aggression and Social Behavior Measure

 

Cansu Hazal Güçlü1, H. Kübra Özdoğan2, Figen Çok3


Özet:

Yaşam becerileri, beliren yetişkinlerin gelişimini çeşitli duygusal ve sosyal boyutlarda etkilemektedir. Beliren yetişkinlik de dahil olmak üzere çeşitli yaş dönemlerinde çocukları olan günümüz anababalarında helikopter anababalık yaygındır. Yaşam becerileri ile duygu düzenleme, helikopter anababalık ve özerkliği destekleyici davranışlar gibi psikolojik değişkenler arasındaki ilişki beliren yetişkinler için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öz düzenleme, duygu düzenleme, özerkliği destekleyici davranış ve helikopter ana-babalığın, beliren yetişkinlerin algılanan yaşam becerileri düzeyi üzerindeki rolünü incelemektir. Bu amaçla, Türkiye’nin merkezindeki bir üniversiteden yaşları 18-27 arasında değişen (M = 21.3, SD = 1.92) 451 beliren yetişkin (%21.7 erkek ve %78.3 kadın) bu çalışmaya katılmıştır. Yaşam Becerilerine Yönelik Öğrenci Algısı Formu, Helikopter Ana babalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve Öz Düzenleme Ölçeği gönüllü katılımcılara uygulanmıştır. Yapılan aşamalı regresyon analizi, algılanan yaşam becerilerinin öz düzenleme (β =.45, t = 10.872, p = .000) ve özerkliği destekleyici davranışlar (β = .14, t = 3.43, p = .001) tarafından yordandığını ortaya koymuştur. Sonuçlar yaşam becerileri ve ilgili değişkenler ışığında sunulmakta ve tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beliren yetişkinlik, yaşam becerileri, özerklik destekleyici davranış, öz düzenleme, helikopter ana-babalık, duygu düzenleme


1Assist.Prof., Baskent University, Department of Educational Sciences, Ankara-Turkey. chozdemir@baskent.edu.tr, Orcid: 0000-0002-8262-2676

2Res. Assist., Baskent University, Department of Educational Sciences, Ankara-Turkey. hkozdogan@baskent.edu.tr, Orcid: 0000-0003-4905-7123

3Prof. Dr., Baskent University, Department of Educational Sciences, Ankara-Turkey. figencok@baskent.edu.tr, Orcid: 0000-0003-2406-1345

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Cansu Hazal Güçlü, Baskent University, Ankara-Turkey, E-mail: chozdemir@baskent.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 10.12.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 27.01.2022 Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 15.08.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Güçlü, C. H., Özdoğan, H. K. & Çok, F. (2022). Emerging Adults’ Perceived Life Skills, Self -Regulation, Emotion Regulation, Helicopter Parenting and Autonomy Supportive Behaviours, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 253-261


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/