ARAŞTIRMA KATILIMCILARININ KORUNMASI (İNSAN VE HAYVAN HAKLARI BEYANI)

Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinden alınmıştır.(http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsilities/protection-of-research-participants.html ).

İnsanlar üzerinde deneyleri bildirirken, yazarlar, izlenen prosedürlerin insan deneyleri sorumlu komitesinin etik standartlarına (kurumsal ve ulusal) uygun olup olmadığını veya resmi bir etik komitesi yoksa 2008’de yenilenen Helsinki Bildirgesi ile birlikte belirtmelidir. Araştırmanın Helsinki Deklarasyonu’na uygun olarak yürütüldüğünden şüphe varsa, yazarlar yaklaşımlarının gerekçesini açıklamalı ve kurumsal inceleme kurumunun çalışmanın şüpheli yönlerini açıkça onayladığını göstermelidir.

Hastaların, bilgilendirilmiş onam olmaksızın ihlal edilmemesi gereken bir mahremiyet hakkı vardır.

İsimler, baş harfler veya hastane numaraları dahil olmak üzere tanımlayıcı bilgiler, bilgiler bilimsel amaçlar için gerekli olmadıkça ve hasta (veya ebeveyn veya vasi) yayın için yazılı bilgilendirilmiş onay vermedikçe yazılı açıklamalarda, fotoğraflarda veya soy ağacında yayınlanmamalıdır. Bu amaç için bilgilendirilmiş onam, yayınlanacak makalenin kimliği belirlenebilir bir hastaya gösterilmesini gerektirir. Yazarlar, bu hastalara herhangi bir potansiyel tanımlanabilir materyalin İnternet üzerinden ve yayınlandıktan sonra basılı olarak bulunup bulunmadığını açıklamalıdır. Hasta onayı, yerel yönetmelikler veya yasaların belirlediği şekilde dergi, yazarlar veya her ikisi ile yazılmalı ve arşivlenmelidir. Geçerli yasalar bölgeden bölgeye farklılık gösterir ve dergiler, yasal rehberlikle kendi politikalarını oluşturmalıdır.

Gerekli olmayan tanımlama ayrıntıları atlanmalıdır. Anonimliğin korunabileceğine dair herhangi bir şüphe varsa, bilgilendirilmiş onay alınmalıdır. Örneğin, hastaların fotoğraflarında göz bölgesini maskelemek, anonimliğin yetersiz korunmasıdır. Tanımlayıcı özelliklerin tanımları kaldırılırsa, yazarlar güvence sağlamalı ve editörler, bu tür değişikliklerin bilimsel anlamı bozmayacağına dikkat etmelidir.

Bilgilendirilmiş onam gerekliliği, derginin yazarlar için talimatlarında yer almalıdır. Bilgilendirilmiş onam alındığında, yayınlanan makalede belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri bildirirken, yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı için kurumsal ve ulusal standartlara uyulup uyulmadığını belirtmelidir. Hayvan araştırma etiği hakkında daha fazla rehberlik, Uluslararası Veteriner Editörleri Birliği Hayvan Etiği ve Refahı üzerine Uzlaşı Yazım Kılavuzu’ndan edinilebilir.