Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.09


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Akıllı Telefon Bağımlılığının Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Derleme

A Review on the Psychological Effects of Smartphone Addiction

Ece E. Müezzin1

Özet:

Akıllı telefon bağımlılığı son yıllarda davranış bağımlılıkları arasında önem arz etmeye başlayan henüz tanı sınıflandırılması yapılmamış bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derlemede akıllı telefon bağımlılığının psikolojik zararları üzerine yapılmış olan çalışma sonuçlarını bir araya getirerek akıllı telefon bağımlılığının ne gibi psikolojik zararı olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma sistematik derleme yöntemiyle yapılmıştır. Sistematik derleme, alanında uzman kişiler tarafından benzer yöntemlerle yürütülen birçok çalışmanın nitelikli ve düzenli bir şekilde sentezlenmesi ve sunulmasıdır. Temmuz 2023’de “Akıllı telefon bağımlılığı”, “cep telefonu bağımlılığı”, “sorunlu cep telefonu kullanımı”, “aşırı cep telefonu kullanımı”, “psikolojik etki” ve “psikolojik belirtiler” anahtar kelimelerini içeren makaleler taranmıştır. Makalelerin 2019-2023 yıllarında yayınlanmış olması gerekmektedir. Araştırmada Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış makaleler incelenmiştir. Veritabanlarındaki makalelerin ilk tanımlanmasının ardından, bu çalışma için ana bilgi kaynakları, verilerin dahil edilmesi ve hariç tutulmasına ilişkin belirli kriterler kullanılarak yapılmıştır. Toplam on iki araştırma makalesi incelenmiştir. Sonuç olarak akıllı telefon bağımlılığı/sorunlu akıllı telefon kullanımının depresyon, anksiyete, nevrotiklik, yeme bozuklukları, uykusuzluk gibi psikopatolojik belirtilere ve stres, üzgün hissetme, saldırganlık, görünüş kaygısı, yalnızlık gibi psikolojik süreçlere neden olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, Akıllı telefon bağımlılığı, psikolojik etki


1Assoc. Prof., Final International University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Kyrenia-TRNC, ece.muezzin@final.edu.tr,  Orcid ID: 0000-0002-5496-8813

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ece E. Müzezzin, Final International University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Kyrenia-TRNC, Email: ece.muezzin@final.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 17.09.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 18.09.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 21.11.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Müezzin, E. E. (2023). A Review on the Psychological Effects of Smartphone Addiction, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 361-367

Citing/Referans Gösterimi: Yılmaz, D. & Sezgin, M. (2023). Persuasive Solutions for Addressing the Impact of Internet Media on Childhood Vaccine Rejection. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 353-360


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/