Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (3):  194-99

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.25                Online Publication: 17.11.2019

 

Opioid Bağımlılığının Tedavisinde Metadon ve Buprenorfin’in Etkinliği: Hangisini Kullanalım?

Mehmet ÇAKICI, Damla ARAZ, Elif AKSOY, Ayşe GÖKYİĞİT 

Özet: Opioid bağımlılığı, tüm kültürleri etkileyen, sosyal problemler yaratan, bireyin sağlık durumunu etkileyerek ölüme yol açan dünyanın en büyük sağlık ve sosyal problemlerinden biridir. Opiyatların bağımlılığının tedavisinde çok seçenekli ilaç çeşitleri bulunmaktadır. Buprenorfin ve Metadon opioid bağımlılığının tedavisinde başlıca ve en etkin kullanılan iki ajandır. Her iki ajanın da yapısal olarak birbirine benzemekle beraber kullanımında avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu ilaçlar doğru kullanıldığında, bağımlıların opiyatların kullanımına olan isteklerini azaltmaktadırlar. Metadon ile Buprenorfin aşırı doz kullanım olasılığı düşük olduğu için opiyatların bağımlılığının tedavisinde daha güvenli bir seçenek olarak görülmektedir. Özellikle psikososyal müdahalelerle birlikte kullanıldığında, opioid bağımlılığı için hem Metadon hem de Buprenorfin diğer tüm tedavi türlerinden daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu derlemenin amacı Buprenorfin ve Metadonun benzerliklerini, farklılıklarını ve birbirine yönelik üstünlüklerini tartışarak opioid bağımlılığı tedavisindeki her iki ilacın da rolünü bilimsel olarak ele almaktır. Böylece opioid bağımlılığı tedavisi ile ilgili uzmanlara, araştırmacılara ve politika geliştiricilerine genel bir bilgi sunarak bağımlılar için etkin ve çok seçenekli tedavi yöntemlerine katkı koymak hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Opioid Bağımlılığı, Buprenorfin, Metadon

 


 

Efficacy Of Methadone and Buprenorphine İn The Treatment Of Opioid Dependence: Which Should We Use?

Abstratct: Opioid addiction is one of the biggest health and social problems in the world, affecting all cultures, creating social problems, and affecting the individual’s health. There are multiple choice of drugs for the treatment of opiate dependence. Buprenorphine and Methadone are the two main and most effective agents in the treatment of opioid dependence. Both agents are structurally similar, but have advantages and disadvantages in their use. When these drugs are used correctly, they reduce the desire of the addicts to use opiates. Methadone and Buprenorphine are considered to be a safer option in the treatment of opiate dependence because of the low probability of overdose. Especially when used in conjunction with psychosocial interventions, both Methadone and Buprenorphine have been shown to be more effective than any other treatment for opioid dependence. The aim of this review is to discuss the similarities, differences and superiorities of Buprenorphine and Methadone and discuss the role of both drugs in the treatment of opioid dependence scientifically. Thus, it is aimed to contribute to effective and multi-choice treatment methods for addicts by providing general information to experts, researchers and policy makers about opioid addiction treatment.

Keywords: Buprenorphine, Methadone, Opioid Addiction.


Citing/ Referans gösterimi: Çakıcı, M., Araz, D., Aksoy, E., Gökyiğit, A. (2019). Opioid Bağımlılığının Tedavisinde Metadon ve Buprenorfin’in Etkinliği: Hangisini Kullanımı? Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji
Dergisi, 1(3): 194-99
doi:10.35365/ctjpp.19.1.25